DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . ibus Perficae iuuetu- tis.additt exfeedere Lujitani circtterquadrmgeti. Pantaleon Sala pr<eerat. ExlaimoMichaeIpaterDiefis,& Sparaci3eBaro,quicuinSici- liam appuliflet nobilitatenobilisEleonoram Gi affeo BsronisPa.r- -tannae neptem duxit vxorem. exea fufcepit D. Iofepbarn, D. Vin- centium, qui iamexceflit e viuis, acD. Iaimum. Foftrctni duo& txlittTtm. Vallis Nemorum, ac Mazaria? Praeceptores, vt vocant. liie bis i-n » <bi. i6oj. Agrigentina Ciuitate anno videlicet i<5o7.&ii Marchio moderabatur. fingularis plane vir p

DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . ibus Perficae iuuetu- tis.additt exfeedere Lujitani circtterquadrmgeti. Pantaleon Sala pr<eerat. ExlaimoMichaeIpaterDiefis,& Sparaci3eBaro,quicuinSici- liam appuliflet nobilitatenobilisEleonoram Gi affeo BsronisPa.r- -tannae neptem duxit vxorem. exea fufcepit D. Iofepbarn, D. Vin- centium, qui iamexceflit e viuis, acD. Iaimum. Foftrctni duo& txlittTtm. Vallis Nemorum, ac Mazaria? Praeceptores, vt vocant. liie bis i-n_» <bi. i6oj. Agrigentina Ciuitate anno videlicet i<5o7.&ii Marchio moderabatur. fingularis plane vir p Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AXG468

File size:

7.1 MB (549.3 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1446 x 1727 px | 24.5 x 29.2 cm | 9.6 x 11.5 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . ibus Perficae iuuetu- tis.additt exfeedere Lujitani circtterquadrmgeti. Pantaleon Sala pr<eerat. ExlaimoMichaeIpaterDiefis, & Sparaci3eBaro, quicuinSici- liam appuliflet nobilitatenobilisEleonoram Gi affeo BsronisPa.r- -tannae neptem duxit vxorem. exea fufcepit D. Iofepbarn, D. Vin- centium, qui iamexceflit e viuis, acD. Iaimum. Foftrctni duo& txlittTtm. Vallis Nemorum, ac Mazaria? Praeceptores, vt vocant. liie bis i-n_» <bi. i6oj. Agrigentina Ciuitate anno videlicet i<5o7.&ii Marchio moderabatur. fingularis plane vir prudenti;^, Sc comi- tatis. omnibus amabilis. eruditionishaud cxpers. cum diem qbyc fuurn, non mediocre nobis fuiipfiusdefideriumreliquit. Tlura habuifles, & grauiora, & digniora, qusecumin traditione confi- ftant, nolui in hunc locum reuocare. fcripfi, qug ceita. dubii_. reliqui. Veritatem fequor. D. M Al E ST A S. s. D.ALorsivs stlvzria:. §. i. OYiueriam familiamilc fuis abfolutam, perfe&amque nu-O rneris fufpicimus, vt ea iure in Panormitanx Vrbis thea-tro, qui.profitetur hiftorias, admiretur. Etlicet hax e Lufitania?regno fuam ducat originem * inter nobiliflimas tamen Lufitania?familias principem fortita eft locum . Eius Proceres ab illius regniRegibusiemper ad fublimiores adminiftraridas euecti prouincias.Et quidem Aloyfius Sylueria Sortelia? Comes} quo titulo vel anti-jquitus huiufce famiiiiwe primor.es flomerunt s quemnam dignitatis apicem panormitAna apicem attigerit, non eft, cur quifpiarn ab Nicolao Godino e Socic-tatclefuafleueret; Is.m. dum Gorrfali Sylueria? martyris vitam_, lib. pnniQ genufque defcnbit, hxc habet. Natusefl ex lllujtribus parenhbusc-1 • annofalutis human<e CID. 1) XXVI. Pater illi fuit Ludouicus Sylueria SortchxCornes Ftgis cuflodi* prjefeclus , quod munus •vttximut apudLufttanosfiMitatis mdicium efi, ita pracpuo quodatn babt tur xn bomre, hxr. llJe , §.ij. Haud.n.aJijdemandandam fore