DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . eaBaroFicarra?,JD. Otta-uiusLanza PrincepsTrabias. D.Iofeph LucchifiusMarchio£>elia».D. Vincentius LandoJina Baro C uddemi. D, Marius MigJiaccioPrincepsBaucinar,ac ComesMotis /Waioris. D.Fraricifcus Monta-pertoMarchioMontisaperti.D.AntoniusMarullaMarchioCondAgufta?. D. Hieronymus Neapoli Prihceps Refluttano. D. HugoNotarbartoJus. D. Troanus Parifius Marchio Oleaftri. D. IacobusPeroIIo Baro Pandolfina?. £). Gafpar del Porto Comes SummatiniD. Rogerius de Septimo Marchio Giarlatana?. D. Marianus Sum-maniati Baro Tripi. D. Ludo

DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . eaBaroFicarra?,JD. Otta-uiusLanza PrincepsTrabias. D.Iofeph LucchifiusMarchio£>elia».D. Vincentius LandoJina Baro C uddemi. D, Marius MigJiaccioPrincepsBaucinar,ac ComesMotis /Waioris. D.Fraricifcus Monta-pertoMarchioMontisaperti.D.AntoniusMarullaMarchioCondAgufta?. D. Hieronymus Neapoli Prihceps Refluttano. D. HugoNotarbartoJus. D. Troanus Parifius Marchio Oleaftri. D. IacobusPeroIIo Baro Pandolfina?. £). Gafpar del Porto Comes SummatiniD. Rogerius de Septimo Marchio Giarlatana?. D. Marianus Sum-maniati Baro Tripi. D. Ludo Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AXGC32

File size:

7.2 MB (519.8 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1408 x 1775 px | 23.8 x 30.1 cm | 9.4 x 11.8 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . eaBaroFicarra?, JD. Otta-uiusLanza PrincepsTrabias. D.Iofeph LucchifiusMarchio£>elia».D. Vincentius LandoJina Baro C uddemi. D, Marius MigJiaccioPrincepsBaucinar, ac ComesMotis /Waioris. D.Fraricifcus Monta-pertoMarchioMontisaperti.D.AntoniusMarullaMarchioCondAgufta?. D. Hieronymus Neapoli Prihceps Refluttano. D. HugoNotarbartoJus. D. Troanus Parifius Marchio Oleaftri. D. IacobusPeroIIo Baro Pandolfina?. £). Gafpar del Porto Comes SummatiniD. Rogerius de Septimo Marchio Giarlatana?. D. Marianus Sum-maniati Baro Tripi. D. Ludouicus Spatafora. D. Francifcus Vigin-timilius Marcbio Ieracij. D.Petrus Valdina Marchio Roccse* D.Ma.rianus Vpizinghi Baro Palatij. Typishofccbreuicommittere, ac ceteros, qur inter fcriben-dumnobisoccurrent, animuseftj vt, fifortaffe hodierna luce an-gufta ( cuinam adfcribenda fit culpa, Jetfores arbitros voco) ob-uerfaturoboculos, vndequaquePanormitanaMaieftas fuis abfo^lata numeris videatur auguftior. m ainsr as: DOJJ W^CKCVS rAIWsmrt&tA. pni, <u*wirrq:. §.i. T TViufce generis nobilitas, cum fatls vnicuique iam con- J~X ftet vel aliorum commendatione, vel Hiftorici luce no eget. Quod in finu continet fuo, prodit iubar, & vbique locorum auitifplendoris fpargitdiem. De hac multi multa. Ego paucio- ra.& quidem quae faciunt ad rem meam. Et certe hsec ex Caftello Valguarnerae in Comitatu Ampurias, fiue vt hodie Ampurdan_» parum diftante a Peralada Ampurdan Metropoli fuam ducit origi- nem. Hancfamiliam Cataioniatum fufpicit, cum veneratur, deque ea quingentorum ferme annorum ab fcriptoribus mentio habetur. Certum .n. eft Simonem Valguarnera anno 1115. Vnum ex Duci- vetmro- bus Ampurdan extitiffe, qui, regnanteBarcellona:Comite Ramon miacap.31 a Beren- P 4 N 0 R M It A N ABeren«u djuonemque redegerunt. §.ij. Conftat Bernardum GuilJem Valguarnera 1128. vnum ex diiodenis equitibus fuiffe deie&um, vt tam de tributo perfoluen- r.vrtmi- dojq