DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . omatibus conftat, fed etiam * ind. 1619.Comitis Oppidi Capacis,vt etiam ex Philippi IV.Hifp.ac Sicil, Re- ^- °^ob-gisliterisliquetjtituloinfigniri, Hsresprarterea Feudi Broccati, *8fu^quodfibiiureobtigithxreditarioLaurentij Pili Patris,eiufdem » 1598.*DominiquiBaronisetiamMiccini,acSummacchi nomen inVin- -i-ianuar.centiumfilium, dignitatemqi transfundit, t H-ind. De Vincentio veroillud filentio prstereundum non videtur,fic .n. is. in Panormitanorum Equitum luce vcrfatus femper eft, vt abvnoquoqueinhonore,ac pretiofuerithabitu

DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . omatibus conftat, fed etiam_* ind. 1619.Comitis Oppidi Capacis,vt etiam ex Philippi IV.Hifp.ac Sicil, Re- ^- °^ob-gisliterisliquetjtituloinfigniri, Hsresprarterea Feudi Broccati, *8~fu^quodfibiiureobtigithxreditarioLaurentij Pili Patris,eiufdem_» 1598.*DominiquiBaronisetiamMiccini,acSummacchi nomen inVin- -i-ianuar.centiumfilium, dignitatemqi transfundit, t H-ind. De Vincentio veroillud filentio prstereundum non videtur,fic .n. is. in Panormitanorum Equitum luce vcrfatus femper eft, vt abvnoquoqueinhonore,ac pretiofuerithabitu Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AXG5N3

File size:

7.2 MB (462.8 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1471 x 1699 px | 24.9 x 28.8 cm | 9.8 x 11.3 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . omatibus conftat, fed etiam_* ind. 1619.Comitis Oppidi Capacis, vt etiam ex Philippi IV.Hifp.ac Sicil, Re- ^- °^ob-gisliterisliquetjtituloinfigniri, Hsresprarterea Feudi Broccati, *8~fu^quodfibiiureobtigithxreditarioLaurentij Pili Patris, eiufdem_» 1598.*DominiquiBaronisetiamMiccini, acSummacchi nomen inVin- -i-ianuar.centiumfilium, dignitatemqi transfundit, t H-ind. De Vincentio veroillud filentio prstereundum non videtur, fic .n. is. in Panormitanorum Equitum luce vcrfatus femper eft, vt abvnoquoqueinhonore, ac pretiofuerithabitus; itaq; vt hac tempe-ftate nemo. fit, qui eum prscipua quadam beneuolentia, ftudioquenon profequatur. Sic ingenita morum lenitas, fic auita: nobilita-tisornat decus» Haec ad me varijs laboribus , varijfq; elucubra-tionibus peruenerunt. Si quis forte plura cognouerit, aliense glo-ria? non inuidus exiftat. proferat, de beneficio grati.maximae, im-mortalefque gratix referentur. • - , M A I E $ TA S ? S Dg PLATAMONE. $- A GhesexJFa: . ;?--, -:• ??- -- SA(. _ miha PIaTUmoniabaptiftaniPiatamone fuie-ncrisco^nofcitau^&0r^quitumannoi437-;*i44o.Si-?culi Prorejsu mu: nere perfunclui». Alphpnfusj&cJCu nos-voletesjlatuino- liro cofulere, & tam yerfecittioMhuMs m Jlr&Vel.Vrbts^quam i/niuerfalt beneficia Xeip. ipfi»s fogfji Si. cilia faliib her prp- siidere ^Magmficum Viru Baptifiam Pla- tamone C6nMiariu ?&, Secret#riuHojftrji dileclufiis expofce- tibusfefuittj-s^ac me- _ rihs iti#6Hru ypicu yViCeregemin.eodeR.e gno^ln/uljs^coad- etsits vtdifi ? . ? i I .1 • s I -i •. - i ? . I .... ? -.?