DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . M A I B STAS: D.N.PbilippoIII. Hijp.ac Sicilidt JRegeDJFrancifcodeCafiroComiteCaHri Prorl Vrhisofficiacumtjs 3qu£adleorum miniHeria pertineni^ °utnegoiiacommoch Beip.facilius explicareniur, vnicuiqut officiofedem aptamprSbentes in domo Pratoria collocauerunt: D.Aloyftus MaftrAntffnwsBar-dt Prtetor. D. Petrus Opetinga, Tbomas a Cafcinafaafpar Agliata 3 Vfa-eentiits Vannius, Benediaus de PradoJFrancifcus SciroltaSenatores a Anno CI& Ij* CXVIL Superne itaque eft Aula, nec exigua plane , fic magnificis exor-nata pi£uris,fic infign

DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . M A I B STAS: D.N.PbilippoIII. Hijp.ac Sicilidt JRegeDJFrancifcodeCafiroComiteCaHri Prorl Vrhisofficiacumtjs 3qu£adleorum miniHeria pertineni^ °utnegoiiacommoch Beip.facilius explicareniur, vnicuiqut officiofedem aptamprSbentes in domo Pratoria collocauerunt: D.Aloyftus MaftrAntffnwsBar-dt Prtetor. D. Petrus Opetinga, Tbomas a Cafcinafaafpar Agliata 3 Vfa-eentiits Vannius, Benediaus de PradoJFrancifcus SciroltaSenatores a Anno CI& Ij* CXVIL Superne itaque eft Aula, nec exigua plane , fic magnificis exor-nata pi£uris,fic infign Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AXGD66

File size:

7.1 MB (391.1 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1630 x 1533 px | 27.6 x 26 cm | 10.9 x 10.2 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . M A I B STAS: D.N.PbilippoIII. Hijp.ac Sicilidt JRegeDJFrancifcodeCafiroComiteCaHri Prorl Vrhisofficiacumtjs 3qu£adleorum miniHeria pertineni^ °utnegoiiacommoch Beip.facilius explicareniur, vnicuiqut officiofedem aptamprSbentes in domo Pratoria collocauerunt: D.Aloyftus MaftrAntffnwsBar-dt Prtetor. D. Petrus Opetinga, Tbomas a Cafcinafaafpar Agliata 3 Vfa-eentiits Vannius, Benediaus de PradoJFrancifcus SciroltaSenatores a Anno CI& Ij* CXVIL Superne itaque eft Aula, nec exigua plane , fic magnificis exor-nata pi£uris, fic infignitahieroglyphicis, vt & Vrbis Panormitansegloriam, & inuentoris Antonjj Vinitianicommendetingenium .1»aula: coronida? & omnes noftri Regis inuictiflimi adumbratze virtu-tes, & mira panormitana? vrbis amplitudo fufpicitur o Pluribus in-»locis vel coronatum caput, vel triangularis Infula in hunc efForma-»ta modum eft, cuius imago ha>c quam vides, x : .. : ! ? .pv, oii: ui;ii l . CL2 Vt t24 P A N 0 R M l T A N A Vt ex ijs elucefcat fatis Panormum vrbem effe ceterarum caput.Hu ufce auice finem fatis fuperque do&iflimus docet eainfcriptioneAnconius Vinitianus J k- • •• RegePhtlippoILPto.InuicloFeL. ? DidacoHenrique73& Gtfhnan Comiti Albadal.Pror, belli3&pacisgloria clariffimo. Andreas de Sala7ar PrMor iterum de Rcpi Panormitanafetnper.&vbique optimi meritus , & Petrus Aluares de Ebon , D. Francifcus Amo -deusjacobus Diana3Auguilinus Bonaccollus3L*urentiusdela Montcgnay& D.RogeriusSalamontus PP.C. perenni adaugenda vrbis comr/odavoluntare aulamjn qua Senatus3& Comilta haberifolent3pro amplttucti-neMagislratns 3& digmtate lociformafplendidiorerefecerunt3_excolue-runt, exomaaerium. Ann.M.DLXXXXl. Efte regioneinteriorisaula?asdicula pro loci opportunitate noincommodaDiuistutelaribusfacra. Senatus antequam ad Sena-tum habendum cooptetur., intercft facro, vt feliciter, profperequetambono alitecun&amp

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts