DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . it,& ab omni mortis im-minente periculo Jiberarit. NuJium .n. officium eft tam fanctum >>nullum tam folemne, quod non aliquando comminuat, non violetauaritia. Ha?cfides, hicamorin vno dumtaxatpopulopanormi-rano ik eluxit, vtRex beneficij haudimmemor & panormitanosfidelesfuosvocet, & titulo fidclitatis Iucida» praftantes illuftret.Quafi vero ea tcmpeftate altcr alterum ad Infantem educandum-,,alendumque Regem inuitaret, alter altcrum in obfequio, beneuo-Jentiaque praftanda vcrbis incenderet,& alter alterum ad fingula-rem

DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . it,& ab omni mortis im-minente periculo Jiberarit. NuJium .n. officium eft tam fanc~tum_>>nullum tam folemne, quod non aliquando comminuat, non violetauaritia. Ha?cfides, hicamorin vno dumtaxatpopulopanormi-rano ik eluxit, vtRex beneficij haudimmemor & panormitanosfidelesfuosvocet, & titulo fidclitatis Iucida» praftantes illuftret.Quafi vero ea tcmpeftate altcr alterum ad Infantem educandum-,,alendumque Regem inuitaret, alter altcrum in obfequio, beneuo-Jentiaque praftanda vcrbis incenderet,& alter alterum ad fingula-rem Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AXGDFE

File size:

7.1 MB (226.1 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2444 x 1022 px | 41.4 x 17.3 cm | 16.3 x 6.8 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . it, & ab omni mortis im-minente periculo Jiberarit. NuJium .n. officium eft tam fanc~tum_>>nullum tam folemne, quod non aliquando comminuat, non violetauaritia. Ha?cfides, hicamorin vno dumtaxatpopulopanormi-rano ik eluxit, vtRex beneficij haudimmemor & panormitanosfidelesfuosvocet, & titulo fidclitatis Iucida» praftantes illuftret.Quafi vero ea tcmpeftate altcr alterum ad Infantem educandum-, , alendumque Regem inuitaret, alter altcrum in obfequio, beneuo-Jentiaque praftanda vcrbis incenderet, & alter alterum ad fingula-rem , perpetuamque cuftodiam, ac vigilantiam Regis excitaret.Haud immerito igttur hafce Frederici Regis literas pubjicis in asdeinaxima parietibus affigendas Panormus duxit , vt fi. annorum con-iequentiumobliuionetantibeneficijmemoria deleretur , publicaifthxc monumenta ex obliuioms eam tenebris in Jucem euocarenr, deque ea paene rurfus enafcente fic Joquerentur, vc detanti faci-norislaudibus nullavnquam aetas, nulla gens, nulla natio conti-cefceret.. CA- M A I E S T A S. 77 C A P V T X. 3 ngoa i . •. De Montana Megis effigie, II312 I: - . ~>J|§JAROLI V.Imperatoris Max. Auguftiflimi ex Pa- ^p^ff &%* <^w? Sfo 7^ H& normitar&Vrbeproficifcentis, ac pontem abMa- «gp v_j ip gno Siciliae Admirato eonftrucl:um fuperantis Re- ip§.|§|^|||i gium in raonte adumbratum caput fefe confpicien - ^^ ^^ ^^ dum oculis obiecit. Vnde pons ille ab confpecta_. imagine nomen traxit, Congruum plane fuit, vt Regis caput Regi obijceret fefe , ne Vrbs regia, Rege abeunte, vel regia? maieftatis imagine, vel regio eonfilio, fapientiaq ue deftituta videretur. Ex- tat Natura; penicillo depi&um in procero, editoque monte Impera- torium laurea corona redimitum caput. Augufta frons, auguftum fupercilium, auguftus &oculusadoftentandamRe«is maieftatem compofitus, vt iure dixeris a Natura in ea montis parte tamquam in folio collocatum, vt nonincolis modo, fed exteris etiam officiofa~» inPanormum iura perfc

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts