Polska, 1946. Stanis³aw Tkaczow (L) - minister lasów w Tymczasowym Rz¹dzie Jednoœci Narodowej odznaczy³ leœników. gr PAP/Kazimierz Madejski Dok³adny miesi¹c i dzieñ wydarzenia nieustalone. Poland, 1946. Stanislaw Tkaczow (the Polish Worker Party - PPR), the Minister of Forestry in the National Unity Provisional Government decorates forestmen. gr PAP/Kazimierz Madejski

Polska, 1946. Stanis³aw Tkaczow (L) - minister lasów w Tymczasowym Rz¹dzie Jednoœci Narodowej odznaczy³ leœników. gr  PAP/Kazimierz Madejski    Dok³adny miesi¹c i dzieñ wydarzenia nieustalone.      Poland, 1946. Stanislaw Tkaczow (the Polish Worker Party - PPR), the Minister of Forestry in the National Unity Provisional Government decorates forestmen.   gr  PAP/Kazimierz Madejski Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H8WPR3

File size:

7.1 MB (487.6 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1877 x 1315 px | 31.8 x 22.3 cm | 12.5 x 8.8 inches | 150dpi

Date taken:

1 January 1946

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.