Zakopane, 1949-02-23. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia, na stadionie Pod Krokwi¹, odby³o siê uroczyste otwarcie zawodów. Nz. wiceprezes Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego Aleksander Boniecki (L) wrêcza proporczyk reprezentantowi Rumunii. pw PAP Zakopane, Feb. 23, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on Feb. 23 to March 3. The competition brought together several dozen spo

Zakopane, 1949-02-23. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia, na stadionie Pod Krokwi¹, odby³o siê uroczyste otwarcie zawodów. Nz. wiceprezes Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego Aleksander Boniecki (L) wrêcza proporczyk reprezentantowi Rumunii. pw  PAP      Zakopane, Feb. 23, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on Feb. 23 to March 3. The competition brought together several dozen spo Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PE5N

File size:

27.5 MB (1.1 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2501 px | 32.5 x 21.2 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

23 February 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-02-23. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia, na stadionie Pod Krokwi¹, odby³o siê uroczyste otwarcie zawodów. Nz. wiceprezes Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego Aleksander Boniecki (L) wrêcza proporczyk reprezentantowi Rumunii. pw PAP Zakopane, Feb. 23, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on Feb. 23 to March 3. The competition brought together several dozen sportsmen from Poland, Bulgaria, Czechoslovakia, Finland, Romania and Hungary. The competition opening ceremony was held at the stadium Under the Krokiew on the first day. Pictured: deputy head of the Polish Skiing Union Aleksander Boniecki (left) presenting a pennant to a Romania's team member. pw PAP