Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Nz. w pierwszym rzêdzie m.in.: prezydent RP Lech Wa³êsa (3P), przewodnicz¹cy Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (the International University Sport Federation - FISU) Primo Nebiolo (4P); w drugim rzêdzie m.in.: szef Biura Prasowego Prezydenta RP i rzecznik prasowy Prezydenta RP Andrzej Drzycimski (P), szef Gabinetu Prezydenta RP Mieczys³aw Wachowski (2P). msa PAP/Maciej Belina Brzozowski Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter

Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Nz. w pierwszym rzêdzie m.in.: prezydent RP Lech Wa³êsa (3P), przewodnicz¹cy Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (the International University Sport Federation - FISU) Primo Nebiolo (4P); w drugim rzêdzie m.in.: szef Biura Prasowego Prezydenta RP i rzecznik prasowy Prezydenta RP Andrzej Drzycimski (P), szef Gabinetu Prezydenta RP Mieczys³aw Wachowski (2P). msa  PAP/Maciej Belina Brzozowski         Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HADFNE

File size:

27.3 MB (1.1 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2488 px | 32.5 x 21.1 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

6 February 1993

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Nz. w pierwszym rzêdzie m.in.: prezydent RP Lech Wa³êsa (3P), przewodnicz¹cy Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (the International University Sport Federation - FISU) Primo Nebiolo (4P); w drugim rzêdzie m.in.: szef Biura Prasowego Prezydenta RP i rzecznik prasowy Prezydenta RP Andrzej Drzycimski (P), szef Gabinetu Prezydenta RP Mieczys³aw Wachowski (2P). msa PAP/Maciej Belina Brzozowski Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter World University Games (February 6-14, 1993). The opening ceremony in a pavilion at the foot of the Wielka Krokiew Mountain. Pictured in the first row among others: Poland's president Lech Walesa (3R), president of the International University Sport Federation Primo Nebiolo (4R); in the second row among others: presidential spokesman Andrzej Drzycimski (R), head of the Polish President's Cabinet Mieczyslaw Wachowski (2R). msa PAP/Maciej Belina Brzozowski

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts