Zakopane 01.1986. Zimowe zgrupowanie kadry kolarzy Polskiego Zwi¹zku Kolarskiego (PZKol). Nz. m.in. trener Ryszard Szurkowski (P). mw PAP/Jerzy Ochoñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Zakopane, January 1986. Polish Cycling Union's winter training camp. Pictured: coach Ryszard Szurkowski (R). mw PAP/Jerzy Ochonski Event day unknown.

Zakopane 01.1986. Zimowe zgrupowanie kadry kolarzy Polskiego Zwi¹zku Kolarskiego (PZKol). Nz. m.in. trener Ryszard Szurkowski (P). mw PAP/Jerzy Ochoñski  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.     Zakopane, January 1986. Polish Cycling Union's winter training camp. Pictured: coach Ryszard Szurkowski (R). mw PAP/Jerzy Ochonski  Event day unknown. Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9M2XD

File size:

27.4 MB (1 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2496 px | 32.5 x 21.1 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

17 June 2011

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.