Warszawa, 1948-12-16. Kongres Zjednoczeniowy Polskiej Partii Robotniczej (PPR) i Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), 15-21 XII, w auli Politechniki Warszawskiej. I Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Nz. m.in. Polskiej Kroniki Filmowej, operatorzy: Adolf Forbert (2L), W³adys³aw Forbert (2P), Mieczys³aw Wiesio³ek (3P) oraz elektryk Zaj¹c (1P). ka PAP Warsaw, Dec. 16, 1948. The Unification Congress of the Polish Worker Party (PPR) and Polish Socialist Party (PPS), at Warsaw University of Technology on Dec. 15-21. The 1st Congress of the Polish United Worker Party (PZPR)

Warszawa, 1948-12-16. Kongres Zjednoczeniowy Polskiej Partii Robotniczej (PPR) i Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), 15-21 XII, w auli Politechniki Warszawskiej. I Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Nz. m.in. Polskiej Kroniki Filmowej, operatorzy: Adolf Forbert (2L), W³adys³aw Forbert (2P), Mieczys³aw Wiesio³ek (3P) oraz elektryk Zaj¹c (1P). ka  PAP    Warsaw, Dec. 16, 1948. The Unification Congress of the Polish Worker Party (PPR) and Polish Socialist Party (PPS), at Warsaw University of Technology on Dec. 15-21. The 1st Congress of the Polish United Worker Party (PZPR) Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9NR5T

File size:

26.9 MB (1.8 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2446 px | 32.5 x 20.7 cm | 12.8 x 8.2 inches | 300dpi

Date taken:

16 December 1948

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1948-12-16. Kongres Zjednoczeniowy Polskiej Partii Robotniczej (PPR) i Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), 15-21 XII, w auli Politechniki Warszawskiej. I Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Nz. m.in. Polskiej Kroniki Filmowej, operatorzy: Adolf Forbert (2L), W³adys³aw Forbert (2P), Mieczys³aw Wiesio³ek (3P) oraz elektryk Zaj¹c (1P). ka PAP Warsaw, Dec. 16, 1948. The Unification Congress of the Polish Worker Party (PPR) and Polish Socialist Party (PPS), at Warsaw University of Technology on Dec. 15-21. The 1st Congress of the Polish United Worker Party (PZPR). Pictured: Polish Newsreel cameramen Adolf Forbert (2nd left), Wladys³aw Forbert (2nd right) and Mieczyslaw Wiesiolek (3rd right), and elektrician Zajac (1st right). ka PAP