SAVE 40% ON SINGLE IMAGE PURCHASES - OFFER ENDS SOON, USE CODE: SAVEIMAGE40%

Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. m.in. Boles³aw Bierut (ty³em z lewej), szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (2L), sekretarka prezydenta Wanda Górska (C). W g³êbi ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹), za nim Mieczys³aw Wiesio³ek. W tle budynek klasycystycznego pa³acu Potockich. po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured:

Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. m.in. Boles³aw Bierut (ty³em z lewej), szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (2L), sekretarka prezydenta Wanda Górska (C). W g³êbi ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹), za nim Mieczys³aw Wiesio³ek. W tle budynek klasycystycznego pa³acu Potockich. po/mgs  PAP    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.      Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9EKAD

File size:

27.2 MB (2.4 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2475 px | 32.5 x 21 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

7 March 2012

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. Nz. m.in. Boles³aw Bierut (ty³em z lewej), szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (2L), sekretarka prezydenta Wanda Górska (C). W g³êbi ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹), za nim Mieczys³aw Wiesio³ek. W tle budynek klasycystycznego pa³acu Potockich. po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, Nov. 1947. President Boleslaw Bierut takes part in the autumn social action of tree planting in the Natolinski Park. Pictured: Boleslaw Bierut (seen from the back), and head of the Presidential Chancellery Kazimierz Mijal (2nd from left, president's personal assistant Wanda Gorska (in the centre) . From right: Polish Newsreel cameramen: Wladyslaw Forbert (with the camera) and Mieczyslaw Wiesiolek (from right). In the background the eastern facade of the Classicistic Potocki family Palace. po/mgs PAP