Warszawa, 1947-05. Pracownik Polskiego Radia Tadeusz Pyszkowski (z mikrofonem) przy nagrywaniu w Ogrodzie Saskim audycji z udzia³em operatora Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Film Polski W³adys³awa Forberta (2L). bb/gr PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warsaw, May 1947. A Polish Radio employee Tadeusz Pyszkowski (with a mike) recording a programme with the participation of Film Polski cameraman Wladyslaw Forbert (second from left) in the Saski Garden. bb/gr PAP

Warszawa, 1947-05. Pracownik Polskiego Radia Tadeusz Pyszkowski (z mikrofonem) przy nagrywaniu w Ogrodzie Saskim audycji z udzia³em operatora Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Film Polski W³adys³awa Forberta (2L). bb/gr  PAP    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.      Warsaw, May 1947. A Polish Radio employee Tadeusz Pyszkowski (with a mike) recording a programme with the participation of Film Polski cameraman Wladyslaw Forbert (second from left) in the Saski Garden.  bb/gr  PAP Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H925GG

File size:

26.8 MB (1.7 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2443 px | 32.5 x 20.7 cm | 12.8 x 8.1 inches | 300dpi

Date taken:

6 March 2012

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.