Warszawa, 1947-04-02. Odczytanie wyroku w procesie Rudolfa Hoessa komendanta Obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, odbywaj¹cego siê w dniach 11-29 marca 1947 r., przed Najwy¿szym Trybuna³em Narodowym w Warszawie. Nz. przewodnicz¹cy sk³adu sêdziowskiego Eimmer (C) odczytuje sentencjê wyroku, z lewej sêdzia Kutzner, z prawej sêdzia Zêbaty. ka PAP/Stanis³aw D¹browiecki Warsaw, April 1947. The reading out of the indictment in the lawsuit of Rudolf Hoess, the commander of the Auschwitz-Birkenau German Nazi death camp that took place at the Highest National Court in Warsaw on March 11 to

Warszawa, 1947-04-02. Odczytanie wyroku w procesie Rudolfa Hoessa komendanta Obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, odbywaj¹cego siê w dniach 11-29 marca 1947 r., przed Najwy¿szym Trybuna³em Narodowym w Warszawie. Nz. przewodnicz¹cy sk³adu sêdziowskiego Eimmer (C) odczytuje sentencjê wyroku, z lewej sêdzia Kutzner, z prawej sêdzia Zêbaty. ka  PAP/Stanis³aw D¹browiecki      Warsaw, April 1947. The reading out of the indictment in the lawsuit of Rudolf Hoess, the commander of the Auschwitz-Birkenau German Nazi death camp that took place at the Highest National Court in Warsaw on March 11 to Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H91CRG

File size:

7.8 MB (440.2 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2048 x 1337 px | 34.7 x 22.6 cm | 13.7 x 8.9 inches | 150dpi

Date taken:

2 April 1947

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa, 1947-04-02. Odczytanie wyroku w procesie Rudolfa Hoessa komendanta Obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, odbywaj¹cego siê w dniach 11-29 marca 1947 r., przed Najwy¿szym Trybuna³em Narodowym w Warszawie. Nz. przewodnicz¹cy sk³adu sêdziowskiego Eimmer (C) odczytuje sentencjê wyroku, z lewej sêdzia Kutzner, z prawej sêdzia Zêbaty. ka PAP/Stanis³aw D¹browiecki Warsaw, April 1947. The reading out of the indictment in the lawsuit of Rudolf Hoess, the commander of the Auschwitz-Birkenau German Nazi death camp that took place at the Highest National Court in Warsaw on March 11 to 29, 1947. Pictured: head of The Bench Eimmer (in the centre) reads out the verdict. Judge Kutzner from left, judge Zebaty from right. ka PAP/Stanislaw Dabrowiecki