Archive image from page 413 of De flora van Nederland (1909-11). De flora van Nederland defloravannederl03heuk Year: 1909-11. 394 â COMPOSITAE. â FAMILIE 109. Volksnamen. In Friesland, Overijsel en de Graafschap Zutphen heet de plant wormkruid, in Oost-Drente, Overijsel en op Goeree boerenwormkruid, in Salland, Oost-Gelderland en Zuid-Limburg reinevaar, in Salland, de Oost-Veluwe en de Graafschap Zutphen pierekruid, in Salland ook gouden knoopjes, in Twente gingber, in Noord-Limburg reindersknoppen, in Zuid- Limburg kruidwesch en pinksterbloem, in geheel Limburg kroetmès, in Zeeuwsch-Vla

- Image ID: W28C3M
Archive image from page 413 of De flora van Nederland (1909-11). De flora van Nederland defloravannederl03heuk Year: 1909-11. 394 â COMPOSITAE. â FAMILIE 109. Volksnamen. In Friesland, Overijsel en de Graafschap Zutphen heet de plant wormkruid, in Oost-Drente, Overijsel en op Goeree boerenwormkruid, in Salland, Oost-Gelderland en Zuid-Limburg reinevaar, in Salland, de Oost-Veluwe en de Graafschap Zutphen pierekruid, in Salland ook gouden knoopjes, in Twente gingber, in Noord-Limburg reindersknoppen, in Zuid- Limburg kruidwesch en pinksterbloem, in geheel Limburg kroetmès, in Zeeuwsch-Vla
Bookive / Alamy Stock Photo
Image ID: W28C3M
Archive image from page 413 of De flora van Nederland (1909-11). De flora van Nederland defloravannederl03heuk Year: 1909-11. 394 â COMPOSITAE. â FAMILIE 109. Volksnamen. In Friesland, Overijsel en de Graafschap Zutphen heet de plant wormkruid, in Oost-Drente, Overijsel en op Goeree boerenwormkruid, in Salland, Oost-Gelderland en Zuid-Limburg reinevaar, in Salland, de Oost-Veluwe en de Graafschap Zutphen pierekruid, in Salland ook gouden knoopjes, in Twente gingber, in Noord-Limburg reindersknoppen, in Zuid- Limburg kruidwesch en pinksterbloem, in geheel Limburg kroetmès, in Zeeuwsch-Vlaanderen kaifsoogen en knoopjes. C. ParthÃnium ') Bernh. (PyrÃthrum -) ParthÃnium Sm.). Moederkruid (fig. 492). De plant is verspreid kort behaard. Zij heefteen korten, schuinen wortel- stok, waaruit verscheiden rechtopstaande of opstij- gende, vertakte, beneden kale, kantige, gegroefde, sterk bebladerde stengels komen. De bladen zijn groen of iets geelgroen, teer, in omtrek eirond, alle zijn gesteeld, vindeeiig met langwerpige of langwerpig-eironde, stompe, vinspletige slippen, langwerpige, vaak ingesneden gezaagde slipjes en naar den top breedere, niet gezaagde middenstreep. De bloemhoofdjes hebben een middellijn van ongeveer 2 cM, zitten op aan den top iets verdikte stelen en zijn tot losse, schermvormige pluimen vereenigd. De omwindselbladen zijn gekield, de Chrysanthemum ParthÃnium buitcnste zljn laucctvormig, spits, de binncustc F'g-492. langwerpig, aan den stompen top vliezig gerand en ingescheurd. De witte straalbloemen zijn langwerpig-omgekeerd eirond, stomp, 3-tandig, de schijfbloemen zijn geel. De vrucht is tolvormig, 10-12- kantig, met harspuntjes, zij draagt een korten, 6-tandigen kelkzoom. 3-6 dM. 4- JuniâSeptember. De plant riekt onaangenaam. De variëteit /3. discoideum â '') C. H. Schultz. mist de straalbloemen en bloeit alleen in den Herfst. Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt waarschijnlijk oorspronkelijk alleen in Zuid-Europa voor,