Zakopane, 1949-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Memoria³ Bronis³awa Czecha i Heleny Marusarzówny. Nz. na mecie biegu d³ugodystansowego mê¿czyzn polski zawodnik Franek Tadeusz G¹sienica. Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. bk PAP Zakopane, March 1949. The Bronislaw Czech and Helena Marusarzowna Memorial International Skiing Competition. Pictured: Poland's Franek Tadeusz Gasienica at the finish line of men's long-distance race. bk PAP

Zakopane, 1949-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Memoria³ Bronis³awa Czecha i Heleny Marusarzówny. Nz. na mecie biegu d³ugodystansowego mê¿czyzn polski zawodnik Franek Tadeusz G¹sienica. Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.  bk  PAP          Zakopane, March 1949. The Bronislaw Czech and Helena Marusarzowna Memorial International Skiing Competition. Pictured: Poland's Franek Tadeusz Gasienica at the finish line of men's long-distance race.  bk  PAP Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PRNH

File size:

27.4 MB (2.4 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2497 px | 32.5 x 21.1 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

1 March 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.