Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym pod Krokwi¹. Nz. przemówienie przedstawiciela Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego. ka PAP Zakopane, March 3, 1949. The International Skiing Tournement for the Tatra Mountains Cup (February 23 -March 3). The ceremony winding up tournement at the sport stadium under Krokiew. Pictured: a representative of the Polish Skiing Union speaking. ka PAP

Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym pod Krokwi¹. Nz. przemówienie przedstawiciela Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego. ka  PAP      Zakopane, March 3, 1949. The International Skiing Tournement for the Tatra Mountains Cup (February 23 -March 3). The ceremony winding up tournement at the sport stadium under Krokiew. Pictured: a representative of the Polish Skiing Union speaking.   ka  PAP Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PW23

File size:

28.8 MB (1.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2621 px | 32.5 x 22.2 cm | 12.8 x 8.7 inches | 300dpi

Date taken:

3 March 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.