Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym pod Krokwi¹. Nz. dekoracja zawodniczek w konkurencji slalomu. I miejsce zajê³a Bozena Moserova z Czechos³owacji, II miejsce Polka Maria Kowalska, III miejsce Krbcova z Czechos³owacji. ka PAP Zakopane, March 3, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition (23 February - 3 March). The competition conclusion ceremony at the Krokiew stadium. Pictured: the decoration of women's slalom winners - Czechoslovakia's Bozena Moserova (1st), Pol

Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym pod Krokwi¹. Nz. dekoracja zawodniczek w konkurencji slalomu. I miejsce zajê³a Bozena Moserova z Czechos³owacji, II miejsce Polka Maria Kowalska, III miejsce Krbcova z Czechos³owacji. ka  PAP      Zakopane, March 3, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition (23 February - 3 March). The competition conclusion ceremony at the Krokiew stadium. Pictured: the decoration of women's slalom winners - Czechoslovakia's Bozena Moserova (1st), Pol Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PTH4

File size:

27.1 MB (1.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2471 px | 32.5 x 20.9 cm | 12.8 x 8.2 inches | 300dpi

Date taken:

3 March 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym pod Krokwi¹. Nz. dekoracja zawodniczek w konkurencji slalomu. I miejsce zajê³a Bozena Moserova z Czechos³owacji, II miejsce Polka Maria Kowalska, III miejsce Krbcova z Czechos³owacji. ka PAP Zakopane, March 3, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition (23 February - 3 March). The competition conclusion ceremony at the Krokiew stadium. Pictured: the decoration of women's slalom winners - Czechoslovakia's Bozena Moserova (1st), Poland's Maria Kowalska (2nd), Czechoslovakia's Krbcova (3rd). ka PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts