Alamy logo

Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym Pod Krokwi¹. Nz. dekoracja zawodniczek w konkurencji kombinacji alpejskiej. I miejsce zajê³a Bozena Moserova z Czechos³owacji, II miejsce Polka Teresa Kodelska, III miejsce Wêgierka Ildiko Szendrodi. ka PAP Zakopane, March 3, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition (23 February - 3 March). The competition conclusion ceremony at the Krokiew stadium. Pictured: the decoration of women's Alpine combined winners - Czechoslovakia's B

Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym Pod Krokwi¹. Nz. dekoracja zawodniczek w konkurencji kombinacji alpejskiej. I miejsce zajê³a Bozena Moserova z Czechos³owacji, II miejsce Polka Teresa Kodelska, III miejsce Wêgierka Ildiko Szendrodi. ka  PAP      Zakopane, March 3, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition (23 February - 3 March). The competition conclusion ceremony at the Krokiew stadium. Pictured: the decoration of women's Alpine combined winners - Czechoslovakia's B Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PTG4

File size:

26.4 MB (938.9 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2406 px | 32.5 x 20.4 cm | 12.8 x 8 inches | 300dpi

Date taken:

3 March 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym Pod Krokwi¹. Nz. dekoracja zawodniczek w konkurencji kombinacji alpejskiej. I miejsce zajê³a Bozena Moserova z Czechos³owacji, II miejsce Polka Teresa Kodelska, III miejsce Wêgierka Ildiko Szendrodi. ka PAP Zakopane, March 3, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition (23 February - 3 March). The competition conclusion ceremony at the Krokiew stadium. Pictured: the decoration of women's Alpine combined winners - Czechoslovakia's Bozena Moserova (1st), Poland's Teresa Kodelska (2nd), Hungarian Ildiko Szendrodi (3rd). ka PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts