Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym pod Krokwi¹. ka PAP   Zakopane, March 3, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition (23 February - 3 March). The competition conclusion ceremony at the Krokiew stadium.  ka PAP
RM2H9PTGWZakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym pod Krokwi¹. ka PAP Zakopane, March 3, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition (23 February - 3 March). The competition conclusion ceremony at the Krokiew stadium. ka PAP
Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym pod Krokwi¹. ka PAP   Zakopane, March 3, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition (23 February - 3 March). The competition conclusion ceremony at the Krokiew stadium.  ka PAP
RM2H9PTFJZakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym pod Krokwi¹. ka PAP Zakopane, March 3, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition (23 February - 3 March). The competition conclusion ceremony at the Krokiew stadium. ka PAP
Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym pod Krokwi¹. ka PAP   Zakopane, March 3, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition (23 February - 3 March). The competition conclusion ceremony at the Krokiew stadium.  ka PAP
RM2H9PTG3Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym pod Krokwi¹. ka PAP Zakopane, March 3, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition (23 February - 3 March). The competition conclusion ceremony at the Krokiew stadium. ka PAP
Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym Pod Krokwi¹. ka PAP   Zakopane, March 3, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition (23 February - 3 March). The competition conclusion ceremony at the Krokiew stadium.  ka PAP
RM2H9PTGXZakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym Pod Krokwi¹. ka PAP Zakopane, March 3, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition (23 February - 3 March). The competition conclusion ceremony at the Krokiew stadium. ka PAP
Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym pod Krokwi¹. ka PAP   Zakopane, March 3, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition (23 February - 3 March). The competition conclusion ceremony at the Krokiew stadium.  ka PAP
RM2H9PTGPZakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym pod Krokwi¹. ka PAP Zakopane, March 3, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition (23 February - 3 March). The competition conclusion ceremony at the Krokiew stadium. ka PAP
Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Bieg na 30 km. Nz. zawodnik rumuñski Florea Lepadatu. ka PAP   Zakopane, March 3, 1949. The International Skiing Tournement for the Tatra Mountains Cup (February 23 -March 3). Pictured: Romanian skier Florea Lepadatu. ka PAP
RM2H9PW2FZakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Bieg na 30 km. Nz. zawodnik rumuñski Florea Lepadatu. ka PAP Zakopane, March 3, 1949. The International Skiing Tournement for the Tatra Mountains Cup (February 23 -March 3). Pictured: Romanian skier Florea Lepadatu. ka PAP
Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym pod Krokwi¹. ka PAP   Zakopane, March 3, 1949. The International Skiing Tournement for the Tatra Mountains Cup (February 23 -March 3). The ceremony winding up tournement at the sport stadium under Krokiew.  ka PAP
RM2H9PW1GZakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym pod Krokwi¹. ka PAP Zakopane, March 3, 1949. The International Skiing Tournement for the Tatra Mountains Cup (February 23 -March 3). The ceremony winding up tournement at the sport stadium under Krokiew. ka PAP
Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Nz. zawodnik na trasie biegu na 30 kilometrów. ka PAP   Zakopane, March 3, 1949. The International Skiing Tournement for the Tatra Mountains Cup (February 23 -March 3). Pictured: a skier on the 30-kilometre cross country route. ka PAP
RM2H9PTGTZakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Nz. zawodnik na trasie biegu na 30 kilometrów. ka PAP Zakopane, March 3, 1949. The International Skiing Tournement for the Tatra Mountains Cup (February 23 -March 3). Pictured: a skier on the 30-kilometre cross country route. ka PAP
Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Nz. zawodnik na trasie biegu na 30 kilometrów. ka PAP   Zakopane, March 3, 1949. The International Skiing Tournement for the Tatra Mountains Cup (February 23 -March 3). Pictured: a skier on the 30-kilometre cross country route. ka PAP
RM2H9PTC7Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Nz. zawodnik na trasie biegu na 30 kilometrów. ka PAP Zakopane, March 3, 1949. The International Skiing Tournement for the Tatra Mountains Cup (February 23 -March 3). Pictured: a skier on the 30-kilometre cross country route. ka PAP
Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Bieg na 30 km. Nz. reprezentant Finlandii Yrjo Suomalainen. ka PAP   Zakopane, March 3, 1949. The International Skiing Tournement for the Tatra Mountains Cup (February 23 -March 3). The 30-kilometre cross country. Pictured: Finland's Yrjo Suomalainen. ka PAP
RM2H9PTKKZakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Bieg na 30 km. Nz. reprezentant Finlandii Yrjo Suomalainen. ka PAP Zakopane, March 3, 1949. The International Skiing Tournement for the Tatra Mountains Cup (February 23 -March 3). The 30-kilometre cross country. Pictured: Finland's Yrjo Suomalainen. ka PAP
Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Bieg na 30 km. Nz. reprezentant Czechos³owacji Jaroslav Cardal na trasie. ka PAP   Zakopane, March 3, 1949. The International Skiing Tournement for the Tatra Mountains Cup (February 23 -March 3). Pictured: Czechoslovakia's Jaroslav Cardal, the winner of the competition.  ka PAP
RM2H9PW5AZakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Bieg na 30 km. Nz. reprezentant Czechos³owacji Jaroslav Cardal na trasie. ka PAP Zakopane, March 3, 1949. The International Skiing Tournement for the Tatra Mountains Cup (February 23 -March 3). Pictured: Czechoslovakia's Jaroslav Cardal, the winner of the competition. ka PAP
Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Bieg na 30 km. Nz. reprezentant Polski Tadeusz Kwapieñ. ka PAP   Zakopane, March 3, 1949. The International Skiing Tournement for the Tatra Mountains Cup (February 23 -March 3). The 30-kilometre cross country. Pictured: Poland's Tadeusz Kwapien. ka PAP
RM2H9PTC5Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Bieg na 30 km. Nz. reprezentant Polski Tadeusz Kwapieñ. ka PAP Zakopane, March 3, 1949. The International Skiing Tournement for the Tatra Mountains Cup (February 23 -March 3). The 30-kilometre cross country. Pictured: Poland's Tadeusz Kwapien. ka PAP
Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Bieg na 30 km. Nz. reprezentant Rumunii Ion Hebedeanu. ka PAP   Zakopane, March 3, 1949. The International Skiing Tournement for the Tatra Mountains Cup (February 23 -March 3). The 30-kilometre cross country. Pictured: Romania's Ion Hebedeanu. ka PAP
RM2H9PTMBZakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Bieg na 30 km. Nz. reprezentant Rumunii Ion Hebedeanu. ka PAP Zakopane, March 3, 1949. The International Skiing Tournement for the Tatra Mountains Cup (February 23 -March 3). The 30-kilometre cross country. Pictured: Romania's Ion Hebedeanu. ka PAP