Zakopane, 1949-02-25. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Drugiego dnia zawodów odby³ siê konkurs skoków na Wielkiej Krokwi, zaliczanych do kombinacji norweskiej. Zwyciêzc¹ konkursu by³ Jan Kula. Nz. skacze w pierwszej serii Józef Hordyñski z Polski. pw PAP Zakopane, Feb. 25, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on February 23 to March 3. The competition brought together several dozen s

Zakopane, 1949-02-25. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Drugiego dnia zawodów odby³ siê konkurs skoków na Wielkiej Krokwi, zaliczanych do kombinacji norweskiej. Zwyciêzc¹ konkursu by³ Jan Kula. Nz. skacze w pierwszej serii Józef Hordyñski z Polski. pw  PAP      Zakopane, Feb. 25, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on February 23 to March 3.  The competition brought together several dozen s Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PFYD

File size:

27 MB (2.8 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2454 px | 32.5 x 20.8 cm | 12.8 x 8.2 inches | 300dpi

Date taken:

25 February 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-02-25. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Drugiego dnia zawodów odby³ siê konkurs skoków na Wielkiej Krokwi, zaliczanych do kombinacji norweskiej. Zwyciêzc¹ konkursu by³ Jan Kula. Nz. skacze w pierwszej serii Józef Hordyñski z Polski. pw PAP Zakopane, Feb. 25, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on February 23 to March 3. The competition brought together several dozen sportsmen from Poland, Bulgaria, Czechoslovakia, Finland, Romania and Hungary. A ski jumping competition (part of a Nordic combined) was held on the Wielka Krokiew Mountain on the second day of the competition. Poland's Jan Kula won the competition. Pictured: Jozef Horodynski from Poland jumping in the first series. pw PAP