Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej. Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. Nz. Antoni Wieczorek z Polski na starcie biegu na stadionie Pod Krokwi¹. pw PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on February 23 to March 3. The competition brough

Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej. Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. Nz. Antoni Wieczorek z Polski na starcie biegu na stadionie Pod Krokwi¹. pw  PAP      Zakopane, Feb. 24, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on February 23 to March 3.  The competition brough Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PE8K

File size:

28.1 MB (1.9 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2558 px | 32.5 x 21.7 cm | 12.8 x 8.5 inches | 300dpi

Date taken:

24 February 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej. Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. Nz. Antoni Wieczorek z Polski na starcie biegu na stadionie Pod Krokwi¹. pw PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on February 23 to March 3. The competition brought together several dozen sportsmen from Poland, Bulgaria, Czechoslovakia, Finland, Romania and Hungary. A 18 km men's race (part of a Nordic combined) was held on the first day of the competition. Czechoslovakia's Jaroslav Cardal won the race. Pictured: Poland's Antoni Wieczorek at the start of the race at the stadium Under the Krokiew Mountain. pw PAP