Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej. Start i meta znajdowa³y siê stadionie Pod Krokwi¹. Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. Nz. Jaroslav Sipek z Czechos³owacji na mecie biegu. pw PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on February 23 to Ma

Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej. Start i meta znajdowa³y siê stadionie Pod Krokwi¹. Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. Nz. Jaroslav Sipek z Czechos³owacji na mecie biegu. pw  PAP      Zakopane, Feb. 24, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on February 23 to Ma Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PEDG

File size:

27.2 MB (2.4 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2473 px | 32.5 x 20.9 cm | 12.8 x 8.2 inches | 300dpi

Date taken:

24 February 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej. Start i meta znajdowa³y siê stadionie Pod Krokwi¹. Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. Nz. Jaroslav Sipek z Czechos³owacji na mecie biegu. pw PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on February 23 to March 3. The competition brought together several dozen sportsmen from Poland, Bulgaria, Czechoslovakia, Finland, Romania and Hungary. A 18 km men's race (part of a Nordic combined) was held on the first day of the competition. The start and finish of the race were at the stadium Under the Krokiew Mountain. Czechoslovakia's Jaroslav Cardal won the race. Pictured: Czechoslovakia's Jaroslav Sipek at the finish. pw PAP