Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg kobiet na 8 kilometrów. Trasa prowadzi³a od górnej stacji kolejki na Guba³ówce do stadionu Pod Krokwi¹. Pierwsze miejsce zajê³a Maire Saloranta z Finlandii. Nz. Inkeri Korjus z Finlandii, zajê³a drugie miejsce. pw PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on February 23 to

Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg kobiet na 8 kilometrów. Trasa prowadzi³a od górnej stacji kolejki na Guba³ówce do stadionu Pod Krokwi¹. Pierwsze miejsce zajê³a Maire Saloranta z Finlandii. Nz. Inkeri Korjus z Finlandii, zajê³a drugie miejsce.  pw  PAP      Zakopane, Feb. 24, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on February 23 to Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PEE5

File size:

27.9 MB (1.9 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2542 x 3840 px | 21.5 x 32.5 cm | 8.5 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

24 February 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg kobiet na 8 kilometrów. Trasa prowadzi³a od górnej stacji kolejki na Guba³ówce do stadionu Pod Krokwi¹. Pierwsze miejsce zajê³a Maire Saloranta z Finlandii. Nz. Inkeri Korjus z Finlandii, zajê³a drugie miejsce. pw PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on February 23 to March 3. The competition brought together several dozen sportsmen from Poland, Bulgaria, Czechoslovakia, Finland, Romania and Hungary. A 8 km women's race, from the upper station of the cableway on Gubalowka to the stadium Under the Krokiew Mountain, was held on the first day of the competition. Finland's Maire Saloranta who won the race. Pictured: Finland's Inkeri Korjus, 2nd in the ranking. pw PAP