Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg kobiet na 8 kilometrów. Trasa prowadzi³a od górnej stacji kolejki na Guba³ówce do stadionu Pod Krokwi¹. Nz. na mecie zwyciê¿czyni biegu Maire Saloranta z Finlandii. pw PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on February 23 to March 3. The competition brought together seve

Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg kobiet na 8 kilometrów. Trasa prowadzi³a od górnej stacji kolejki na Guba³ówce do stadionu Pod Krokwi¹. Nz. na mecie zwyciê¿czyni biegu Maire Saloranta z Finlandii. pw  PAP      Zakopane, Feb. 24, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on February 23 to March 3.  The competition brought together seve Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PEG7

File size:

27.9 MB (2.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2541 px | 32.5 x 21.5 cm | 12.8 x 8.5 inches | 300dpi

Date taken:

24 February 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg kobiet na 8 kilometrów. Trasa prowadzi³a od górnej stacji kolejki na Guba³ówce do stadionu Pod Krokwi¹. Nz. na mecie zwyciê¿czyni biegu Maire Saloranta z Finlandii. pw PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on February 23 to March 3. The competition brought together several dozen sportsmen from Poland, Bulgaria, Czechoslovakia, Finland, Romania and Hungary. A 8 km women's race, from the upper station of the cableway on Gubalowka to the stadium Under the Krokiew Mountain, was held on the first day of the competition. Pictured: at the finish Finland's Maire Saloranta who won the race. pw PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts