Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg kobiet na 8 kilometrów. Trasa prowadzi³a od górnej stacji kolejki na Guba³ówce do stadionu Pod Krokwi¹. Nz. na mecie biegu Marie Weisshautelova z Czechos³owacji, która zajê³a pi¹te miejsce. pw PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on February 23 to March 3. The competit

Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg kobiet na 8 kilometrów. Trasa prowadzi³a od górnej stacji kolejki na Guba³ówce do stadionu Pod Krokwi¹. Nz. na mecie biegu Marie Weisshautelova z Czechos³owacji, która zajê³a pi¹te miejsce. pw  PAP      Zakopane, Feb. 24, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on February 23 to March 3.  The competit Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PE9K

File size:

28.2 MB (1.7 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2571 px | 32.5 x 21.8 cm | 12.8 x 8.6 inches | 300dpi

Date taken:

24 February 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg kobiet na 8 kilometrów. Trasa prowadzi³a od górnej stacji kolejki na Guba³ówce do stadionu Pod Krokwi¹. Nz. na mecie biegu Marie Weisshautelova z Czechos³owacji, która zajê³a pi¹te miejsce. pw PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on February 23 to March 3. The competition brought together several dozen sportsmen from Poland, Bulgaria, Czechoslovakia, Finland, Romania and Hungary. A 8 km women's race, from the upper station of the cableway on Gubalowka to the stadium Under the Krokiew Mountain, was held on the first day of the competition. Pictured: Czechoslovakia's Marie Weisshautelova, 5th in the ranking, at the finishing line. pw PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts