Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg kobiet na 8 kilometrów. Trasa prowadzi³a od górnej stacji kolejki na Guba³ówce do stadionu Pod Krokwi¹. Nz. na mecie biegu Irene Kallay z Wêgier, która zajê³a trzynaste miejsce. pw PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on February 23 to March 3. The competition brought

Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg kobiet na 8 kilometrów. Trasa prowadzi³a od górnej stacji kolejki na Guba³ówce do stadionu Pod Krokwi¹. Nz. na mecie biegu Irene Kallay z Wêgier, która zajê³a trzynaste miejsce. pw  PAP      Zakopane, Feb. 24, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on February 23 to March 3.  The competition brought Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PEB4

File size:

27.7 MB (1.9 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2518 px | 32.5 x 21.3 cm | 12.8 x 8.4 inches | 300dpi

Date taken:

24 February 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg kobiet na 8 kilometrów. Trasa prowadzi³a od górnej stacji kolejki na Guba³ówce do stadionu Pod Krokwi¹. Nz. na mecie biegu Irene Kallay z Wêgier, która zajê³a trzynaste miejsce. pw PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on February 23 to March 3. The competition brought together several dozen sportsmen from Poland, Bulgaria, Czechoslovakia, Finland, Romania and Hungary. A 8 km women's race, from the upper station of the cableway on Gubalowka to the stadium Under the Krokiew Mountain, was held on the first day of the competition. Finland's Maire Saloranta won the race. Pictured: Hungary's Irene Kallay, 13th in the ranking, at the finish. pw PAP