Black Friday Offer – Save 25% off all imagery use code: ALAMYBF25

Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹. Nz. dziennikarze i organizatorzy, m.in. sprawozdawcy sportowi Polskiego Radia Tadeusz Pyszkowski (2P) i Witold Dobrowolski (2L). pw PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition was held on 23 February to M

Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹. Nz. dziennikarze i organizatorzy, m.in. sprawozdawcy sportowi Polskiego Radia Tadeusz Pyszkowski (2P) i Witold Dobrowolski (2L). pw  PAP      Zakopane, Feb. 24, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition was held on 23 February to M Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PF4X

File size:

28.5 MB (1.5 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2598 px | 32.5 x 22 cm | 12.8 x 8.7 inches | 300dpi

Date taken:

24 February 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹. Nz. dziennikarze i organizatorzy, m.in. sprawozdawcy sportowi Polskiego Radia Tadeusz Pyszkowski (2P) i Witold Dobrowolski (2L). pw PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition was held on 23 February to March 3, bringing together several dozen competitors from Poland, Bulgaria, Czechoslovakia, Finland, Romania and Hungary. The 18 km men's race, part of Nordic combined, with the start and finish at the Krokiew stadium, was held on the 1st day. Pictured: journalists and organizers, including Polish Radio sports commentators Tadeusz Pyszkowski (2nd right) and Witold Dobrowolski (2nd left). pw PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts