Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹. Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. Nz. zawodnik z Finlandii na mecie biegu. pw PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition was held on 23 February to March 3, bringing together several dozen competitors from Poland, Bulga

Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹. Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. Nz. zawodnik z Finlandii na mecie biegu. pw  PAP      Zakopane, Feb. 24, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition was held on 23 February to March 3, bringing together several dozen competitors from Poland, Bulga Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PF2M

File size:

29.9 MB (1.8 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2723 px | 32.5 x 23.1 cm | 12.8 x 9.1 inches | 300dpi

Date taken:

24 February 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹. Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. Nz. zawodnik z Finlandii na mecie biegu. pw PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition was held on 23 February to March 3, bringing together several dozen competitors from Poland, Bulgaria, Czechoslovakia, Finland, Romania and Hungary. The 18 km men's race, part of Nordic combined, with the start and finish at the Krokiew stadium. Czechoslovakia's Jaroslav Cardal won the race. Pictured: Finland's competitor at the finish of the race. pw PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts