Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹. Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. Nz. polski zawodnik Tadeusz Kwapieñ na trasie biegu. pw PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition was held on 23 February to March 3, bringing together several dozen competitors from P

Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹. Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. Nz. polski zawodnik Tadeusz Kwapieñ na trasie biegu. pw  PAP      Zakopane, Feb. 24, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition was held on 23 February to March 3, bringing together several dozen competitors from P Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PF9E

File size:

28.3 MB (2.1 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2578 px | 32.5 x 21.8 cm | 12.8 x 8.6 inches | 300dpi

Date taken:

24 February 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹. Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. Nz. polski zawodnik Tadeusz Kwapieñ na trasie biegu. pw PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition was held on 23 February to March 3, bringing together several dozen competitors from Poland, Bulgaria, Czechoslovakia, Finland, Romania and Hungary. The 18 km men's race, part of Nordic combined, with the start and finish at the Krokiew stadium. Czechoslovakia's Jaroslav Cardal won the race. Pictured: Poland's Tadeusz Kwapien during the race. pw PAP