Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹. Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. Nz. polski zawodnik Fronek Tadeusz G¹sienica (2L) udziela wywiadu sprawozdawcy Polskiego Radia Witoldowi Dobrowolskiemu (2P). Z lewej sprawozdawca PR Tadeusz Pyszkowski. pw PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. The Tatra Mountain Cup In

Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹. Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. Nz. polski zawodnik Fronek Tadeusz G¹sienica (2L) udziela wywiadu sprawozdawcy Polskiego Radia Witoldowi Dobrowolskiemu (2P). Z lewej sprawozdawca PR Tadeusz Pyszkowski. pw  PAP      Zakopane, Feb. 24, 1949. The Tatra Mountain Cup In Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PEXD

File size:

27 MB (1.6 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2460 px | 32.5 x 20.8 cm | 12.8 x 8.2 inches | 300dpi

Date taken:

24 February 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹. Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. Nz. polski zawodnik Fronek Tadeusz G¹sienica (2L) udziela wywiadu sprawozdawcy Polskiego Radia Witoldowi Dobrowolskiemu (2P). Z lewej sprawozdawca PR Tadeusz Pyszkowski. pw PAP Zakopane, Feb. 24, 1949. The Tatra Mountain Cup International Skiing Competition was held on 23 February to March 3, bringing together several dozen competitors from Poland, Bulgaria, Czechoslovakia, Finland, Romania and Hungary. The 18 km men's race, part of Nordic combined, with the start and finish at the Krokiew stadium. Czechoslovakia's Jaroslav Cardal won the race. Pictured: Fronek Tadeusz G¹sienica (2nd left) giving an interview to Polish Radio commentator Witold Dobrowolski (2nd right). On the left Polish Radio commentator Tadeusz Pyszkowski. pw PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts