Alamy logo

Zakopane, 1949-02-23. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia, na stadionie Pod Krokwi¹, odby³o siê uroczyste otwarcie zawodów. Nz. prezentacja ekip sportowców. Na pierwszym planie flagê trzyma Daniel Krzeptowski, chor¹¿y Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego. pw PAP Zakopane, Feb. 23, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on Feb. 23 to March 3. The competition brought together seve

Zakopane, 1949-02-23. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia, na stadionie Pod Krokwi¹, odby³o siê uroczyste otwarcie zawodów. Nz. prezentacja ekip sportowców. Na pierwszym planie flagê trzyma Daniel Krzeptowski, chor¹¿y Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego. pw  PAP      Zakopane, Feb. 23, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on Feb. 23 to March 3. The competition brought together seve Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PE3N

File size:

27.5 MB (1.4 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3815 x 2518 px | 32.3 x 21.3 cm | 12.7 x 8.4 inches | 300dpi

Date taken:

23 February 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-02-23. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia, na stadionie Pod Krokwi¹, odby³o siê uroczyste otwarcie zawodów. Nz. prezentacja ekip sportowców. Na pierwszym planie flagê trzyma Daniel Krzeptowski, chor¹¿y Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego. pw PAP Zakopane, Feb. 23, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on Feb. 23 to March 3. The competition brought together several dozen sportsmen from Poland, Bulgaria, Czechoslovakia, Finland, Romania and Hungary. The competition opening ceremony was held at the stadium Under the Krokiew on the first day. Pictured: presentation of sportsmen teams. In the foreground Daniel Krzeptowski, standard-bearer of the Polish Skiing Union. pw PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts