Zakopane, 1949-02-23. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia, na stadionie Pod Krokwi¹, odby³o siê uroczyste otwarcie zawodów. Nz. na trybunie honorowej, m.in.: wiceprezes Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego Aleksander Boniecki (2L), wojewoda krakowski Kazimierz Pasenkiewicz (3L), dyrektor G³ównego Urzêdu Kultury Fizycznej Tadeusz Kuchar (4L). pw PAP Zakopane, Feb. 23, 1949. International Skiing Competition for the Cup of

Zakopane, 1949-02-23. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia, na stadionie Pod Krokwi¹, odby³o siê uroczyste otwarcie zawodów. Nz. na trybunie honorowej, m.in.: wiceprezes Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego Aleksander Boniecki (2L), wojewoda krakowski Kazimierz Pasenkiewicz (3L), dyrektor G³ównego Urzêdu Kultury Fizycznej Tadeusz Kuchar (4L).  pw  PAP      Zakopane, Feb. 23, 1949. International Skiing Competition for the Cup of Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PE40

File size:

27.3 MB (2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2485 px | 32.5 x 21 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

23 February 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-02-23. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia, na stadionie Pod Krokwi¹, odby³o siê uroczyste otwarcie zawodów. Nz. na trybunie honorowej, m.in.: wiceprezes Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego Aleksander Boniecki (2L), wojewoda krakowski Kazimierz Pasenkiewicz (3L), dyrektor G³ównego Urzêdu Kultury Fizycznej Tadeusz Kuchar (4L). pw PAP Zakopane, Feb. 23, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on Feb. 23 to March 3. The competition brought together several dozen sportsmen from Poland, Bulgaria, Czechoslovakia, Finland, Romania and Hungary. The competition opening ceremony was held at the stadium Under the Krokiew on the first day. Pictured: on the stand - deputy head of the Polish Skiing Union Aleksander Boniecki (2nd left), Cracow provincial governor Kazimierz Pasenkiewicz (3rd left), director of the Main Office of Physical Culture Tadeusz Kuchar (4th left). pw PAP