Zakopane, 1949-02-23. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia, na stadionie Pod Krokwi¹, odby³o siê uroczyste otwarcie zawodów. Nz. dyrektor G³ównego Urzêdu Kultury Fizycznej Tadeusz Kuchar (5P) przemawia na otwarciu zawodów. Obok niego m.in.: wojewoda krakowski Kazimierz Pasenkiewicz (5L) i wiceprezes Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego Aleksander Boniecki (4L). pw PAP Zakopane, Feb. 23, 1949. International Skiing Competiti

Zakopane, 1949-02-23. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia, na stadionie Pod Krokwi¹, odby³o siê uroczyste otwarcie zawodów. Nz. dyrektor G³ównego Urzêdu Kultury Fizycznej Tadeusz Kuchar (5P) przemawia na otwarciu zawodów. Obok niego m.in.: wojewoda krakowski Kazimierz Pasenkiewicz (5L) i wiceprezes Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego Aleksander Boniecki (4L). pw  PAP      Zakopane, Feb. 23, 1949. International Skiing Competiti Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PE30

File size:

28.2 MB (1.6 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2566 px | 32.5 x 21.7 cm | 12.8 x 8.6 inches | 300dpi

Date taken:

23 February 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-02-23. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y one kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia, na stadionie Pod Krokwi¹, odby³o siê uroczyste otwarcie zawodów. Nz. dyrektor G³ównego Urzêdu Kultury Fizycznej Tadeusz Kuchar (5P) przemawia na otwarciu zawodów. Obok niego m.in.: wojewoda krakowski Kazimierz Pasenkiewicz (5L) i wiceprezes Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego Aleksander Boniecki (4L). pw PAP Zakopane, Feb. 23, 1949. International Skiing Competition for the Cup of the Tatra Mountains was held on Feb. 23 to March 3. The competition brought together several dozen sportsmen from Poland, Bulgaria, Czechoslovakia, Finland, Romania and Hungary. The competition opening ceremony was held at the stadium Under the Krokiew on the first day. Pictured: director of the Main Office of Physical Culture Tadeusz Kuchar (5th right) speaking during the opening ceremony. Next to him, Cracow provincial governor Kazimierz Pasenkiewicz (5th left) and deputy head of the Polish Skiing Union Aleksander Boniecki (4th left). pw PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts