Zakopane, 1949-02-20. W dniach 17-20 lutego odbywa³y siê I Miêdzynarodowe Mistrzostwa Narciarskie, zorganizowane przez Zrzeszenie Sportowe Gwardia. Wziêli w nim udzia³ pracownicy wojska, milicji oraz s³u¿by bezpieczeñstwa z Czechos³owacji, Polski i Wêgier. Jedn¹ z konkurencji by³ bieg patrolowy na dystansie 12 km, po³¹czony ze strzelaniem z karabinków do baloników z odleg³oœci 100 m. Nz. sêdziowie obliczaj¹ liczbê trafieñ na strzelnicy polowej. pw PAP Zakopane, Feb. 20, 1949. The 1st International Ski Championships, organised by Gwardia Sport Association and held on Feb. 17-20 were atten

Zakopane, 1949-02-20. W dniach 17-20 lutego odbywa³y siê I Miêdzynarodowe Mistrzostwa Narciarskie, zorganizowane przez Zrzeszenie Sportowe Gwardia. Wziêli w nim udzia³ pracownicy wojska, milicji oraz s³u¿by bezpieczeñstwa z Czechos³owacji, Polski i Wêgier. Jedn¹ z konkurencji by³ bieg patrolowy na dystansie 12 km, po³¹czony ze strzelaniem z karabinków do baloników z odleg³oœci 100 m. Nz. sêdziowie obliczaj¹ liczbê trafieñ na strzelnicy polowej. pw  PAP      Zakopane, Feb. 20, 1949. The 1st International Ski Championships, organised by Gwardia Sport Association and held on Feb. 17-20 were atten Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PCYB

File size:

29.1 MB (1.4 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2653 px | 32.5 x 22.5 cm | 12.8 x 8.8 inches | 300dpi

Date taken:

20 February 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-02-20. W dniach 17-20 lutego odbywa³y siê I Miêdzynarodowe Mistrzostwa Narciarskie, zorganizowane przez Zrzeszenie Sportowe Gwardia. Wziêli w nim udzia³ pracownicy wojska, milicji oraz s³u¿by bezpieczeñstwa z Czechos³owacji, Polski i Wêgier. Jedn¹ z konkurencji by³ bieg patrolowy na dystansie 12 km, po³¹czony ze strzelaniem z karabinków do baloników z odleg³oœci 100 m. Nz. sêdziowie obliczaj¹ liczbê trafieñ na strzelnicy polowej. pw PAP Zakopane, Feb. 20, 1949. The 1st International Ski Championships, organised by Gwardia Sport Association and held on Feb. 17-20 were attended by soldiers, militiamen and security servicemen from Czechslovakia, Poland and Hungary. The 12 kilometre patrol race combined with 100-metre rifle shooting was one of the competitions. Pictured: judges calculate the number of good shots at the field shooting range. pw PAP