Zakopane, 1949-02-17. W dniach od 17 do 20 lutego odbywa³y siê Miêdzynarodowe Mistrzostwa Narciarskie, zorganizowane przez Zrzeszenie Sportowe Gwardia. Startowali ¿o³nierze, milicjanci oraz pracownicy s³u¿b bezpieczeñstwa z Czechos³owacji, Polski i Wêgier. Nz. uroczyste otwarcie mistrzostw, na stadionie pod Krokwi¹ dru¿yna polska (P) i dru¿yna z Czechos³owacji. msa PAP Zakopane, Feb. 17, 1949. International Skiing Championship, organized by Gwardia Sports Association, was held on February 17 to 20, with soldiers, police officers and security service employees from Czechoslovakia, Polan

Zakopane, 1949-02-17. W dniach od 17 do 20 lutego odbywa³y siê Miêdzynarodowe Mistrzostwa Narciarskie, zorganizowane przez Zrzeszenie Sportowe Gwardia. Startowali ¿o³nierze, milicjanci oraz pracownicy s³u¿b bezpieczeñstwa z Czechos³owacji, Polski i Wêgier. Nz. uroczyste otwarcie mistrzostw, na stadionie pod Krokwi¹ dru¿yna polska (P) i dru¿yna z Czechos³owacji. msa  PAP        Zakopane, Feb. 17, 1949. International Skiing Championship, organized by Gwardia Sports Association, was held on February 17 to 20, with soldiers, police officers and security service employees from Czechoslovakia, Polan Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9PCCX

File size:

27 MB (2.5 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2460 px | 32.5 x 20.8 cm | 12.8 x 8.2 inches | 300dpi

Date taken:

17 February 1949

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane, 1949-02-17. W dniach od 17 do 20 lutego odbywa³y siê Miêdzynarodowe Mistrzostwa Narciarskie, zorganizowane przez Zrzeszenie Sportowe Gwardia. Startowali ¿o³nierze, milicjanci oraz pracownicy s³u¿b bezpieczeñstwa z Czechos³owacji, Polski i Wêgier. Nz. uroczyste otwarcie mistrzostw, na stadionie pod Krokwi¹ dru¿yna polska (P) i dru¿yna z Czechos³owacji. msa PAP Zakopane, Feb. 17, 1949. International Skiing Championship, organized by Gwardia Sports Association, was held on February 17 to 20, with soldiers, police officers and security service employees from Czechoslovakia, Poland and Hungary taking part. Pictured: the championship opening ceremony, Polish (right) and Czechoslovak teams at the Krokiew stadium. msa PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts