Zakopane, 06.06.1997. Pielgrzymka papie¿a Jana Paw³a II do Polski. Msza œwiêta pod Wielk¹ Krokwi¹ w Zakopanem. Burmistrz Zakopanego Andrzej Bachleda-Curuœ (L) ze swoimi dzieæmi. (mr) PAP/Radek Pietruszka Zakopane, 06.06.1997. Pope's pilgrimage to Poland. Pope John Paul II during a holy mass in Zakopane. Pictured with mayor of Zakopane Andrzej Bachleda-Curus (L) and his children. (mr) PAP/Radek Pietruszka

Zakopane, 06.06.1997. Pielgrzymka papie¿a Jana Paw³a II do Polski. Msza œwiêta pod Wielk¹ Krokwi¹ w Zakopanem. Burmistrz Zakopanego Andrzej Bachleda-Curuœ (L) ze swoimi dzieæmi. (mr) PAP/Radek Pietruszka     Zakopane, 06.06.1997. Pope's pilgrimage to Poland. Pope John Paul II during a holy mass in Zakopane. Pictured with mayor of Zakopane Andrzej Bachleda-Curus (L) and his children. (mr) PAP/Radek Pietruszka Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HAE78E

File size:

11.9 MB (609.9 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2320 x 1790 px | 39.3 x 30.3 cm | 15.5 x 11.9 inches | 150dpi

Date taken:

6 June 1997

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.