Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Nz. spotkanie prezydenta RP Lecha Wa³êsy (P) z przewodnicz¹cym Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (the International University Sport Federation - FISU) Primo Nebiolo (L). msa PAP/Maciej Belina Brzozowski Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter World University Games (February 6-14, 1993). The opening ceremony in a pavilion at the foot of the Wielka Krokiew Mountain. Pictured: Poland's President Lech Walesa (R) meets president

Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Nz. spotkanie prezydenta RP Lecha Wa³êsy (P) z przewodnicz¹cym Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (the International University Sport Federation - FISU) Primo Nebiolo (L).  msa  PAP/Maciej Belina Brzozowski         Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter World University Games (February 6-14, 1993). The opening ceremony in a pavilion at the foot of the Wielka Krokiew Mountain. Pictured: Poland's President Lech Walesa (R) meets president Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HADFM2

File size:

27.3 MB (1.2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2482 px | 32.5 x 21 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

6 February 1993

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Nz. spotkanie prezydenta RP Lecha Wa³êsy (P) z przewodnicz¹cym Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (the International University Sport Federation - FISU) Primo Nebiolo (L). msa PAP/Maciej Belina Brzozowski Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter World University Games (February 6-14, 1993). The opening ceremony in a pavilion at the foot of the Wielka Krokiew Mountain. Pictured: Poland's President Lech Walesa (R) meets president of the International University Sport Federation Primo Nebiolo (L). msa PAP/Maciej Belina Brzozowski

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts