Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Nz. kibice na Krupówkach z pomalowanymi w bia³o-czerwone barwy twarzami. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski     Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter World University Games (February 6-14, 1993). Pictured: fans with faces painted white and red on Zakopane's central street Krupowki.  msa PAP/Maciej Belina Brzozowski
RM2HADFMEZakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Nz. kibice na Krupówkach z pomalowanymi w bia³o-czerwone barwy twarzami. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter World University Games (February 6-14, 1993). Pictured: fans with faces painted white and red on Zakopane's central street Krupowki. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski
Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Nz. centralnie: prezydent RP Lech Wa³êsa (P) i narciarz Stanis³aw Marusarz. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski     Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter World University Games (February 6-14, 1993). The opening ceremony in a pavilion at the foot of the Wielka Krokiew Mountain. Pictured in the centre: Poland's President Lech Walesa (R) and skier Stanislaw Marusarz.  msa PAP/Maciej Belina Brzozowski
RM2HADFNAZakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Nz. centralnie: prezydent RP Lech Wa³êsa (P) i narciarz Stanis³aw Marusarz. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter World University Games (February 6-14, 1993). The opening ceremony in a pavilion at the foot of the Wielka Krokiew Mountain. Pictured in the centre: Poland's President Lech Walesa (R) and skier Stanislaw Marusarz. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski
Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Nz. spektakl artystyczny pt. Jak Janosik tañczy³ z cesarzow¹, który przygotowa³ dyrektor Krakowskiego Teatru Scena Stu Krzysztof Jasiñski. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski     Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter World University Games (February 6-14, 1993). The opening ceremony in a pavilion at the foot of the Wielka Krokiew Mountain. Pictured: an artistic performance prepared by director of Cracow's Scena Stu Theatre Krzysztof Jasinski.  msa PAP/
RM2HADFMPZakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Nz. spektakl artystyczny pt. Jak Janosik tañczy³ z cesarzow¹, który przygotowa³ dyrektor Krakowskiego Teatru Scena Stu Krzysztof Jasiñski. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter World University Games (February 6-14, 1993). The opening ceremony in a pavilion at the foot of the Wielka Krokiew Mountain. Pictured: an artistic performance prepared by director of Cracow's Scena Stu Theatre Krzysztof Jasinski. msa PAP/
Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Nz. spektakl artystyczny pt. Jak Janosik tañczy³ z cesarzow¹, który przygotowa³ dyrektor Krakowskiego Teatru Scena Stu Krzysztof Jasiñski. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski     Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter World University Games (February 6-14, 1993). The opening ceremony in a pavilion at the foot of the Wielka Krokiew Mountain. Pictured: an artistic performance prepared by director of Cracow's Scena Stu Theatre Krzysztof Jasinski.  msa PAP/
RM2HADFMAZakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Nz. spektakl artystyczny pt. Jak Janosik tañczy³ z cesarzow¹, który przygotowa³ dyrektor Krakowskiego Teatru Scena Stu Krzysztof Jasiñski. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter World University Games (February 6-14, 1993). The opening ceremony in a pavilion at the foot of the Wielka Krokiew Mountain. Pictured: an artistic performance prepared by director of Cracow's Scena Stu Theatre Krzysztof Jasinski. msa PAP/
Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Nz. szef Biura Prasowego Prezydenta RP i rzecznik prasowy Prezydenta RP Andrzej Drzycimski (P) i narciarz Stanis³aw Marusarz. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski     Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter World University Games (February 6-14, 1993). The opening ceremony in a pavilion at the foot of the Wielka Krokiew Mountain. Pictured: spokesman for Poland's President Andrzej Drzycimski (R) and skier Stanislaw Marusarz (2L).  msa PAP/Macie
RM2HADFKKZakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Nz. szef Biura Prasowego Prezydenta RP i rzecznik prasowy Prezydenta RP Andrzej Drzycimski (P) i narciarz Stanis³aw Marusarz. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter World University Games (February 6-14, 1993). The opening ceremony in a pavilion at the foot of the Wielka Krokiew Mountain. Pictured: spokesman for Poland's President Andrzej Drzycimski (R) and skier Stanislaw Marusarz (2L). msa PAP/Macie
Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Nz. m.in.: szef Biura Prasowego Prezydenta RP i rzecznik prasowy Prezydenta RP Andrzej Drzycimski (P), narciarz Stanis³aw Marusarz (2P). msa PAP/Maciej Belina Brzozowski     Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter World University Games (February 6-14, 1993). The opening ceremony in a pavilion at the foot of the Wielka Krokiew Mountain. Pictured: spokesman for Poland's President Andrzej Drzycimski (R) and skier Stanislaw Marusarz (2R).  msa
RM2HADFM6Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Nz. m.in.: szef Biura Prasowego Prezydenta RP i rzecznik prasowy Prezydenta RP Andrzej Drzycimski (P), narciarz Stanis³aw Marusarz (2P). msa PAP/Maciej Belina Brzozowski Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter World University Games (February 6-14, 1993). The opening ceremony in a pavilion at the foot of the Wielka Krokiew Mountain. Pictured: spokesman for Poland's President Andrzej Drzycimski (R) and skier Stanislaw Marusarz (2R). msa
Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Nz. prezydent RP Lech Wa³êsa (P), szef Gabinetu Prezydenta RP Mieczys³aw Wachowski (2P), generalny dyrektor Zimowej Uniwersjady 1993 Adam Bachleda-Curuœ (3P), narciarz Stanis³aw Marusarz (2L). msa PAP/Maciej Belina Brzozowski     Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter World University Games (February 6-14, 1993). The opening ceremony in a pavilion at the foot of the Wielka Krokiew Mountain. Pictured: Poland's President Lech Walesa (R), head
RM2HADFMYZakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Nz. prezydent RP Lech Wa³êsa (P), szef Gabinetu Prezydenta RP Mieczys³aw Wachowski (2P), generalny dyrektor Zimowej Uniwersjady 1993 Adam Bachleda-Curuœ (3P), narciarz Stanis³aw Marusarz (2L). msa PAP/Maciej Belina Brzozowski Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter World University Games (February 6-14, 1993). The opening ceremony in a pavilion at the foot of the Wielka Krokiew Mountain. Pictured: Poland's President Lech Walesa (R), head
Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Nz. w pierwszym rzêdzie m.in.: prezydent RP Lech Wa³êsa (3P), przewodnicz¹cy Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (the International University Sport Federation - FISU) Primo Nebiolo (4P); w drugim rzêdzie m.in.: szef Biura Prasowego Prezydenta RP i rzecznik prasowy Prezydenta RP Andrzej Drzycimski (P), szef Gabinetu Prezydenta RP Mieczys³aw Wachowski (2P). msa PAP/Maciej Belina Brzozowski     Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter
RM2HADFNEZakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Nz. w pierwszym rzêdzie m.in.: prezydent RP Lech Wa³êsa (3P), przewodnicz¹cy Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (the International University Sport Federation - FISU) Primo Nebiolo (4P); w drugim rzêdzie m.in.: szef Biura Prasowego Prezydenta RP i rzecznik prasowy Prezydenta RP Andrzej Drzycimski (P), szef Gabinetu Prezydenta RP Mieczys³aw Wachowski (2P). msa PAP/Maciej Belina Brzozowski Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter
Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Nz. na Krupówkach maskotka Uniwersjady 1993 œwistak Sablik, któr¹ zaprojektowa³ zakopiañski artysta, rzeŸbiarz i grafik Krzysztof Jêdrzejowski. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski     Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter World University Games (February 6-14, 1993). Pictured: World Univerity Games 1993 mascot Sablik the Marmot designed by Zakopane sculptor and graphic artist Krzysztof Jedrzejowski on Krupowki Street.  msa PAP/Maciej Belina Brzozowski
RM2HADFN5Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Nz. na Krupówkach maskotka Uniwersjady 1993 œwistak Sablik, któr¹ zaprojektowa³ zakopiañski artysta, rzeŸbiarz i grafik Krzysztof Jêdrzejowski. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter World University Games (February 6-14, 1993). Pictured: World Univerity Games 1993 mascot Sablik the Marmot designed by Zakopane sculptor and graphic artist Krzysztof Jedrzejowski on Krupowki Street. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski
Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Nz. przemawia przewodnicz¹cy Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (the International University Sport Federation - FISU) Primo Nebiolo. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski     Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter World University Games (February 6-14, 1993). The opening ceremony in a pavilion at the foot of the Wielka Krokiew Mountain. Pictured: president of the International University Sport Federation Primo Nebiolo speaks.  msa
RM2HADFKXZakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Nz. przemawia przewodnicz¹cy Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (the International University Sport Federation - FISU) Primo Nebiolo. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter World University Games (February 6-14, 1993). The opening ceremony in a pavilion at the foot of the Wielka Krokiew Mountain. Pictured: president of the International University Sport Federation Primo Nebiolo speaks. msa
Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Nz. spotkanie prezydenta RP Lecha Wa³êsy (P) z przewodnicz¹cym Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (the International University Sport Federation - FISU) Primo Nebiolo (L). msa PAP/Maciej Belina Brzozowski     Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter World University Games (February 6-14, 1993). The opening ceremony in a pavilion at the foot of the Wielka Krokiew Mountain. Pictured: Poland's President Lech Walesa (R) meets president
RM2HADFM2Zakopane 06.02.1993. XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993). Uroczystoœæ otwarcia zawodów w pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im. Stanis³awa Marusarza. Nz. spotkanie prezydenta RP Lecha Wa³êsy (P) z przewodnicz¹cym Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (the International University Sport Federation - FISU) Primo Nebiolo (L). msa PAP/Maciej Belina Brzozowski Zakopane 6 February 1993. The 16th Winter World University Games (February 6-14, 1993). The opening ceremony in a pavilion at the foot of the Wielka Krokiew Mountain. Pictured: Poland's President Lech Walesa (R) meets president