Zakopane 03.1979. Kilkadziesi¹t dzieci, ma³ych narciarzy z ca³ej Polski, wziê³o udzia³ w Memoriale Kornela Makuszyñskiego - popularnych zawodach Kozio³ka Mato³ka, organizowanych przez klub AZS Zakopane. Memoria³ rozgrywany od roku 1946 ma na celu popularyzacjê narciarstwa wœród dzieci i wychowanie w duchu fair play. Zawodnicy rywalizowali m.in. w biegach narciarskich, a najlepsi otrzymali pami¹tkowe dyplomy i stanêli na prawdziwym podium. mta PAP/Stanis³aw Momot Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Zakopane March 1979. Scores of children, small skiers from all over Poland took pa

Zakopane 03.1979. Kilkadziesi¹t dzieci, ma³ych narciarzy z ca³ej Polski, wziê³o udzia³ w Memoriale Kornela Makuszyñskiego - popularnych zawodach Kozio³ka Mato³ka, organizowanych przez klub AZS Zakopane. Memoria³ rozgrywany od roku 1946 ma na celu popularyzacjê narciarstwa wœród dzieci i wychowanie w duchu fair play. Zawodnicy rywalizowali m.in. w biegach narciarskich, a najlepsi otrzymali pami¹tkowe dyplomy i stanêli na prawdziwym podium. mta  PAP/Stanis³aw Momot    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.         Zakopane March 1979. Scores of children, small skiers from all over Poland took pa Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HACBGX

File size:

27.5 MB (795.4 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2505 px | 32.5 x 21.2 cm | 12.8 x 8.4 inches | 300dpi

Date taken:

5 April 2012

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Zakopane 03.1979. Kilkadziesi¹t dzieci, ma³ych narciarzy z ca³ej Polski, wziê³o udzia³ w Memoriale Kornela Makuszyñskiego - popularnych zawodach Kozio³ka Mato³ka, organizowanych przez klub AZS Zakopane. Memoria³ rozgrywany od roku 1946 ma na celu popularyzacjê narciarstwa wœród dzieci i wychowanie w duchu fair play. Zawodnicy rywalizowali m.in. w biegach narciarskich, a najlepsi otrzymali pami¹tkowe dyplomy i stanêli na prawdziwym podium. mta PAP/Stanis³aw Momot Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Zakopane March 1979. Scores of children, small skiers from all over Poland took part in the Kornel Makuszynski Memorial Ski Competition organized by the Zakopane Academic Sport Club. The competition, organized since 1946 is aimed to promote skiing among children and bring them up in fair play spirit. The competitors competed in ski races and the best received honorary diplomas and stood at the true podium. mta PAP/Stanislaw Momot

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts