Zakopane 02.1984. Memoria³ Bronis³awa Czecha i Heleny Marusarzówny. Zawody narciarskie rozgrywane corocznie od 1946 roku w Zakopanem. Nz. woskowanie nart. js PAP/Jerzy Ochoñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Zakopane February 1984. The 1984 Bronislaw Czech and Helena Marusarzowna Memorial Ski Track. The ski competition held every year since 1946 in Zakopane. Pictured: ski waxing. js PAP/Jerzy Ochonski Event date unknown.

Zakopane 02.1984. Memoria³ Bronis³awa Czecha i Heleny Marusarzówny. Zawody narciarskie rozgrywane corocznie od 1946 roku w Zakopanem. Nz. woskowanie nart. js PAP/Jerzy Ochoñski  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.     Zakopane February 1984. The 1984 Bronislaw Czech and Helena Marusarzowna Memorial Ski Track. The ski competition held every year since 1946 in Zakopane. Pictured: ski waxing. js PAP/Jerzy Ochonski  Event date unknown. Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9NDAE

File size:

27.3 MB (1.6 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2487 x 3840 px | 21.1 x 32.5 cm | 8.3 x 12.8 inches | 300dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.