Wroclaw, Lower Silesian province, Poland. 15th cent. medieval tenement houses, called 'Jas i Malgosia'.

- Image ID: T735N3
Wroclaw, Lower Silesian province, Poland. 15th cent. medieval tenement houses, called 'Jas i Malgosia'.
Piotr Borkowski / Alamy Stock Photo
Image ID: T735N3
Location: Wroclaw, Poland