Wroc³aw 06.03.1994. W ramach XV Przegl¹du Piosenki Aktorskiej (6-13 marca), na scenie Teatru Muzycznego-Operetki Wroc³awskiej wystawiono musical warszawskiego Teatru Rampa pt. Chopin w Ameryce. Nz. dyr. naczelny i artystyczny Teatru Rampa Andrzej Strzelecki i aktorka El¿bieta Zaj¹cówna. mw PAP/Adam Hawa³ej Wroclaw, Poland, 06 March 1994. Actor and Director of Rampa Theatre Andrzej Strzelecki (L) and actress Elzbieta Zajacowna (R) perform a 'Chopin in America' musical in Music Theatre in Wroclaw as part of XV Review of Drama Songs in Wroclaw. PAP/ADAM HAWALEJ

Wroc³aw 06.03.1994. W ramach XV Przegl¹du Piosenki Aktorskiej (6-13 marca), na scenie Teatru Muzycznego-Operetki Wroc³awskiej wystawiono musical warszawskiego Teatru Rampa pt. Chopin w Ameryce. Nz. dyr. naczelny i artystyczny Teatru Rampa Andrzej Strzelecki i aktorka El¿bieta Zaj¹cówna. mw  PAP/Adam Hawa³ej         Wroclaw, Poland, 06 March 1994. Actor and Director of Rampa Theatre Andrzej Strzelecki (L) and actress Elzbieta Zajacowna (R) perform a 'Chopin in America' musical in Music Theatre in Wroclaw as part of XV Review of Drama Songs in Wroclaw. PAP/ADAM HAWALEJ Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HADWNG

File size:

27.2 MB (1 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2477 px | 32.5 x 21 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

6 March 1994

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.