Watykan, 20.10.1989. Wizyta w Watykanie przedstawicieli rz¹du premiera Tadeusza Mazowieckiego (nz. 6P). Spotkanie z papie¿em Janem Paw³em II. Nz. m.in. zastêpca rzecznika prasowego rz¹du Henryk WoŸniakowski (1P), minister bez teki (ds. socjalnych i cywilizacyjnych wsi) Artur Balazs (2P), szef Urzêdu Rady Ministrów Jacek Ambroziak (3P), minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski (4P), ambasador Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przy Watykanie Jerzy Kuberski (1L). meg PAP/Adam Urbanek

Watykan, 20.10.1989. Wizyta w Watykanie przedstawicieli rz¹du premiera Tadeusza Mazowieckiego (nz. 6P). Spotkanie z papie¿em Janem Paw³em II. Nz. m.in. zastêpca rzecznika prasowego rz¹du Henryk WoŸniakowski (1P),  minister bez teki (ds. socjalnych i cywilizacyjnych wsi) Artur Balazs (2P), szef Urzêdu Rady Ministrów Jacek Ambroziak (3P), minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski (4P), ambasador Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przy Watykanie Jerzy Kuberski (1L). meg  PAP/Adam Urbanek Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HAD9N3

File size:

10.2 MB (662 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2330 x 1535 px | 39.5 x 26 cm | 15.5 x 10.2 inches | 150dpi

Date taken:

13 December 2012

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.