Warszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga³a w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. operator Polskiej Kroniki Filmowej Sergiusz Sprudin, który dokumentuje przebieg prac polowych. msa PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warszyn, Sept. 1948. A Polish Youth Union's Tractor Brigade helping in field work at the estate of the State Landed Property (Panstwowe Nieruchomosci Ziemskie -PNZ) in Warszyn. Pictured: Polish Newsreel cameraman Sergiusz Sprudin filming field work. msa PAP

Warszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga³a w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. operator Polskiej Kroniki Filmowej Sergiusz Sprudin, który dokumentuje przebieg prac polowych. msa  PAP    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.      Warszyn, Sept. 1948. A Polish Youth Union's Tractor Brigade helping in field work at the estate of the State Landed Property (Panstwowe Nieruchomosci Ziemskie -PNZ) in Warszyn. Pictured: Polish Newsreel cameraman Sergiusz Sprudin filming field work.  msa  PAP Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9M24J

File size:

27.5 MB (2.1 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2506 x 3840 px | 21.2 x 32.5 cm | 8.4 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

8 March 2012

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.