Warszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga³a w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. operator Polskiej Kroniki Filmowej Sergiusz Sprudin, który dokumentuje przebieg prac polowych. msa PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warszyn, Sept. 1948. A Polish Youth Union's Tractor Brigade helping in field work at the estate of the State Landed Property (Panstwowe Nieruchomosci Ziemskie -PNZ) in Warszyn. Pictured: Polish Newsreel cameraman Sergiusz Sprudin filming field work. msa PAP
RM2H9M2K0Warszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga³a w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. operator Polskiej Kroniki Filmowej Sergiusz Sprudin, który dokumentuje przebieg prac polowych. msa PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warszyn, Sept. 1948. A Polish Youth Union's Tractor Brigade helping in field work at the estate of the State Landed Property (Panstwowe Nieruchomosci Ziemskie -PNZ) in Warszyn. Pictured: Polish Newsreel cameraman Sergiusz Sprudin filming field work. msa PAP
Warszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga³a w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. operator Polskiej Kroniki Filmowej Sergiusz Sprudin, który dokumentuje przebieg prac polowych. msa PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warszyn, Sept. 1948. A Polish Youth Union's Tractor Brigade helping in field work at the estate of the State Landed Property (Panstwowe Nieruchomosci Ziemskie -PNZ) in Warszyn. Pictured: Polish Newsreel cameraman Sergiusz Sprudin filming field work. msa PAP
RM2H9M24JWarszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga³a w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. operator Polskiej Kroniki Filmowej Sergiusz Sprudin, który dokumentuje przebieg prac polowych. msa PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warszyn, Sept. 1948. A Polish Youth Union's Tractor Brigade helping in field work at the estate of the State Landed Property (Panstwowe Nieruchomosci Ziemskie -PNZ) in Warszyn. Pictured: Polish Newsreel cameraman Sergiusz Sprudin filming field work. msa PAP
Warszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. naprawa traktora. msa PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warszyn, Sept. 1948. The Polish Youth Union Tractor Brigade helping in field work at the State Landed Property (PNZ) estate in Warszyn. Pictured: repairing a tractor. msa PAP
RM2H9M0HPWarszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. naprawa traktora. msa PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warszyn, Sept. 1948. The Polish Youth Union Tractor Brigade helping in field work at the State Landed Property (PNZ) estate in Warszyn. Pictured: repairing a tractor. msa PAP
Warszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. naprawa traktora. msa PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warszyn, Sept. 1948. The Polish Youth Union Tractor Brigade helping in field work at the State Landed Property (PNZ) estate in Warszyn. Pictured: repairing a tractor. msa PAP
RM2H9M0HKWarszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. naprawa traktora. msa PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warszyn, Sept. 1948. The Polish Youth Union Tractor Brigade helping in field work at the State Landed Property (PNZ) estate in Warszyn. Pictured: repairing a tractor. msa PAP
Warszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. traktorzyœci na czeskich traktorach Zetor 25. msa PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warszyn, Sept. 1948. The Polish Youth Union Tractor Brigade helping in field work at the State Landed Property (PNZ) estate in Warszyn. Pictured: tractor drivers on Czech Zetor 25 tractors. msa PAP
RM2H9M1C8Warszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. traktorzyœci na czeskich traktorach Zetor 25. msa PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warszyn, Sept. 1948. The Polish Youth Union Tractor Brigade helping in field work at the State Landed Property (PNZ) estate in Warszyn. Pictured: tractor drivers on Czech Zetor 25 tractors. msa PAP
Warszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. traktorzyœci na czeskich traktorach Zetor 25. msa PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warszyn, Sept. 1948. The Polish Youth Union Tractor Brigade helping in field work at the State Landed Property (PNZ) estate in Warszyn. Pictured: tractor drivers on Czech Zetor 25 tractors. msa PAP
RM2H9M0WBWarszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. traktorzyœci na czeskich traktorach Zetor 25. msa PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warszyn, Sept. 1948. The Polish Youth Union Tractor Brigade helping in field work at the State Landed Property (PNZ) estate in Warszyn. Pictured: tractor drivers on Czech Zetor 25 tractors. msa PAP
Warszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. traktorzyœci na czeskich traktorach Zetor 25. msa PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warszyn, Sept. 1948. The Polish Youth Union Tractor Brigade helping in field work at the State Landed Property (PNZ) estate in Warszyn. Pictured: tractor drivers on Czech Zetor 25 tractors. msa PAP
RM2H9M1CHWarszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. traktorzyœci na czeskich traktorach Zetor 25. msa PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warszyn, Sept. 1948. The Polish Youth Union Tractor Brigade helping in field work at the State Landed Property (PNZ) estate in Warszyn. Pictured: tractor drivers on Czech Zetor 25 tractors. msa PAP
Warszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. traktorzyœci na czeskich traktorach Zetor 25. msa PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warszyn, Sept. 1948. The Polish Youth Union Tractor Brigade helping in field work at the State Landed Property (PNZ) estate in Warszyn. Pictured: tractor drivers on Czech Zetor 25 tractors. msa PAP
RM2H9M0NGWarszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. traktorzyœci na czeskich traktorach Zetor 25. msa PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warszyn, Sept. 1948. The Polish Youth Union Tractor Brigade helping in field work at the State Landed Property (PNZ) estate in Warszyn. Pictured: tractor drivers on Czech Zetor 25 tractors. msa PAP
Warszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. traktorzyœci na czeskich traktorach Zetor 25. msa PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warszyn, Sept. 1948. The Polish Youth Union Tractor Brigade helping in field work at the State Landed Property (PNZ) estate in Warszyn. Pictured: tractor drivers on Czech Zetor 25 tractors. msa PAP
RM2H9M0N2Warszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. traktorzyœci na czeskich traktorach Zetor 25. msa PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warszyn, Sept. 1948. The Polish Youth Union Tractor Brigade helping in field work at the State Landed Property (PNZ) estate in Warszyn. Pictured: tractor drivers on Czech Zetor 25 tractors. msa PAP
Warszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. usterka w czeskim traktorze Zetor 25. msa PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warszyn, Sept. 1948. The Polish Youth Union Tractor Brigade helping in field work at the State Landed Property (PNZ) estate in Warszyn. Pictured: repairing a Czech Zetor 25 tractor. msa PAP
RM2H9M18DWarszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. usterka w czeskim traktorze Zetor 25. msa PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warszyn, Sept. 1948. The Polish Youth Union Tractor Brigade helping in field work at the State Landed Property (PNZ) estate in Warszyn. Pictured: repairing a Czech Zetor 25 tractor. msa PAP
Warszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. traktorzyœci na czeskim traktorze Zetor 25. msa PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warszyn, Sept. 1948. The Polish Youth Union Tractor Brigade helping in field work at the State Landed Property (PNZ) estate in Warszyn. Pictured: tractor drivers on the Czech Zetor 25 tractor. msa PAP
RM2H9M0HXWarszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. traktorzyœci na czeskim traktorze Zetor 25. msa PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warszyn, Sept. 1948. The Polish Youth Union Tractor Brigade helping in field work at the State Landed Property (PNZ) estate in Warszyn. Pictured: tractor drivers on the Czech Zetor 25 tractor. msa PAP
Warszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. traktorzyœci na czeskich traktorach Zetor 25. msa PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Warszyn, Sept. 1948. The Polish Youth Union Tractor Brigade helping in field work at the State Landed Property (PNZ) estate in Warszyn. Pictured: tractor drivers on Czech Zetor 25 tractors. msa PAP
RM2H9M0CDWarszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. traktorzyœci na czeskich traktorach Zetor 25. msa PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warszyn, Sept. 1948. The Polish Youth Union Tractor Brigade helping in field work at the State Landed Property (PNZ) estate in Warszyn. Pictured: tractor drivers on Czech Zetor 25 tractors. msa PAP