Warszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. traktorzyœci na czeskich traktorach Zetor 25. msa PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Warszyn, Sept. 1948. The Polish Youth Union Tractor Brigade helping in field work at the State Landed Property (PNZ) estate in Warszyn. Pictured: tractor drivers on Czech Zetor 25 tractors. msa PAP

Warszyn, 1948-09. Brygada Traktorowa Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej pomaga w pracach polowych w maj¹tku Pañstwowych Nieruchomoœci Ziemskich (PNZ) w Warszynie. Nz. traktorzyœci na czeskich traktorach Zetor 25. msa  PAP    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.      Warszyn, Sept. 1948. The Polish Youth Union Tractor Brigade helping in field work at the State Landed Property (PNZ) estate in Warszyn. Pictured: tractor drivers on Czech Zetor 25 tractors.  msa  PAP Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9M0NB

File size:

27.2 MB (2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2474 x 3840 px | 20.9 x 32.5 cm | 8.2 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

1 September 1948

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.