Warszawa, 28.12.1995. Przed Trybuna³em Konstytucyjnym rozpoczê³a siê rozprawa dotycz¹ca ustawy podatkowej. N/z sêdziowie trybuna³u tu¿ przed rozpraw¹, wiceprezes TK Janusz Trzciñski (P), sêdzia Wojciech £¹czkowski (2P), Krzysztof Kolasiñski (L) . (kru) PAP/Adam Urbanek Warsaw, 28.12.1995. A hearing on the tax law at the Polish Constitutional Tribunal, Warsaw. Pictured: Judges of the Constitutional Tribunal. (kru) PAP/Adam Urbanek

Warszawa, 28.12.1995. Przed Trybuna³em Konstytucyjnym rozpoczê³a siê rozprawa dotycz¹ca ustawy podatkowej. N/z  sêdziowie trybuna³u tu¿ przed rozpraw¹, wiceprezes TK Janusz Trzciñski (P), sêdzia Wojciech £¹czkowski (2P), Krzysztof Kolasiñski (L) . (kru) PAP/Adam Urbanek      Warsaw, 28.12.1995. A hearing on the tax law at the Polish Constitutional Tribunal, Warsaw. Pictured: Judges of the Constitutional Tribunal. (kru) PAP/Adam Urbanek Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HAE6FN

File size:

9 MB (305.3 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2221 x 1417 px | 37.6 x 24 cm | 14.8 x 9.4 inches | 150dpi

Date taken:

28 December 1995

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.