Warszawa 28.06.1986. Powitanie na lotnisku Okêcie zagranicznych delegacji przybywaj¹cych na X Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Nz. zastêpca cz³onka Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR W³odzimierz Mokrzyszczak (L) oraz cz³onek i sekretarz KC PZPR Waldemar Œwirgoñ. msa PAP/Jan Morek Warsaw, 28 June 1986. The Okecie airport. A welcoming ceremony for foreign delegations to the 10th Congress of the Polish United Workers' Party. Pictured: deputy member of the Political Bureau of the Central Committee of the Polish United Workers' Party Wlodzimierz Mokrzyszczak

Warszawa 28.06.1986. Powitanie na lotnisku Okêcie zagranicznych delegacji przybywaj¹cych na X Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Nz. zastêpca cz³onka Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR W³odzimierz Mokrzyszczak (L) oraz cz³onek i sekretarz KC PZPR Waldemar Œwirgoñ. msa  PAP/Jan Morek         Warsaw, 28 June 1986. The Okecie airport. A welcoming ceremony for foreign delegations to the 10th Congress of the Polish United Workers' Party. Pictured: deputy member of the Political Bureau of the Central Committee of the Polish United Workers' Party Wlodzimierz Mokrzyszczak Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HA0TFR

File size:

27.5 MB (1.5 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2499 px | 32.5 x 21.2 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

28 June 1986

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa 28.06.1986. Powitanie na lotnisku Okêcie zagranicznych delegacji przybywaj¹cych na X Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Nz. zastêpca cz³onka Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR W³odzimierz Mokrzyszczak (L) oraz cz³onek i sekretarz KC PZPR Waldemar Œwirgoñ. msa PAP/Jan Morek Warsaw, 28 June 1986. The Okecie airport. A welcoming ceremony for foreign delegations to the 10th Congress of the Polish United Workers' Party. Pictured: deputy member of the Political Bureau of the Central Committee of the Polish United Workers' Party Wlodzimierz Mokrzyszczak (L) and member and secretary of the Central Committee of the Polish United Workers' Party Waldemar Swirgon. msa PAP/Jan Morek