Warszawa 28.04.1987. Misja dobrej woli przedstawicieli pañstw frontowych Organizacji Jednoœci Afrykañskiej. W misji udzia³ wziêli: minister spraw zagranicznych Zambii Luke Mwananshiku, minister sprawiedliwoœci Angoli Fernando Jose de Franca Dias Van-Dunem, minister spraw zagranicznych Tanzanii Benjamin Mkapa, minister spraw zagranicznych Zimbabwe Witness Mangwende, wiceminister spraw zagranicznych Mozambiku Daniel S. Mbanze. Nz. powitanie przez ministra spraw zagranicznych Mariana Orzechowskiego (2P) Luke Mwananshiku. W g³êbi Witness Mangwende (2L), Benjamin Mkapa (3L). ka PAP/Tadeusz ZagoŸdz

Warszawa 28.04.1987. Misja dobrej woli przedstawicieli pañstw frontowych Organizacji Jednoœci Afrykañskiej. W misji udzia³ wziêli: minister spraw zagranicznych Zambii Luke Mwananshiku, minister sprawiedliwoœci Angoli Fernando Jose de Franca Dias Van-Dunem, minister spraw zagranicznych Tanzanii Benjamin Mkapa, minister spraw zagranicznych Zimbabwe Witness Mangwende, wiceminister spraw zagranicznych Mozambiku Daniel S. Mbanze. Nz. powitanie przez ministra spraw zagranicznych Mariana Orzechowskiego (2P) Luke Mwananshiku. W g³êbi Witness Mangwende (2L), Benjamin Mkapa (3L). ka  PAP/Tadeusz ZagoŸdz Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HA0454

File size:

41.8 MB (1.5 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3804 x 3840 px | 32.2 x 32.5 cm | 12.7 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

28 April 1987

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa 28.04.1987. Misja dobrej woli przedstawicieli pañstw frontowych Organizacji Jednoœci Afrykañskiej. W misji udzia³ wziêli: minister spraw zagranicznych Zambii Luke Mwananshiku, minister sprawiedliwoœci Angoli Fernando Jose de Franca Dias Van-Dunem, minister spraw zagranicznych Tanzanii Benjamin Mkapa, minister spraw zagranicznych Zimbabwe Witness Mangwende, wiceminister spraw zagranicznych Mozambiku Daniel S. Mbanze. Nz. powitanie przez ministra spraw zagranicznych Mariana Orzechowskiego (2P) Luke Mwananshiku. W g³êbi Witness Mangwende (2L), Benjamin Mkapa (3L). ka PAP/Tadeusz ZagoŸdziñski Warsaw, 28 April 1987. A goodwill mission by delegates from the leading countries of the Organization of African Unity (OAU). On the delegation were: Zambian Foreign Affairs Minister Luke Mwananshiku, Angolan Justice Minister Fernando Jose de Franca Dias Van-Dunem, Tanzanian Foreign Affairs Minister Benjamin Mkapa, Zimbabwan Foreign Affairs Minister Witness Mangwende and Mozambican deputy Foreign Affairs Minister Daniel S. Mbanze. Pictured: Polish Foreign Affairs Minister Marian Orzechowski (2nd from right) welcomes Luke Mwananshiku. In back Witness Mangwende (2nd from left), Benjamin Mkapa (3rd from left). ka PAP/Tadeusz Zagozdzinski