Warszawa 28.04.1987. Misja dobrej woli przedstawicieli pañstw frontowych Organizacji Jednoœci Afrykañskiej (OJE). Nz. rozmowy plenarne pomiêdzy delegacjami Polski (lewa strona sto³u) i OJE (prawa strona) w gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przy stole od prawej: minister spraw zagranicznych Zimbabwe Witness Mangwende, minister spraw zagranicznych Tanzanii Benjamin Mkapa, minister spraw zagranicznych Zambii Luke Mwananshiku, minister sprawiedliwoœci Angoli Fernando Jose de Franca Dias Van-Dunem. Z lewej strony sto³u m.in. minister spraw zagranicznych Marian Orzechowski (4L). ka PAP/Tadeu

Warszawa 28.04.1987. Misja dobrej woli przedstawicieli pañstw frontowych Organizacji Jednoœci Afrykañskiej (OJE). Nz. rozmowy plenarne pomiêdzy delegacjami Polski (lewa strona sto³u) i OJE (prawa strona) w gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przy stole od prawej: minister spraw zagranicznych Zimbabwe Witness Mangwende, minister spraw zagranicznych Tanzanii Benjamin Mkapa, minister spraw zagranicznych Zambii Luke Mwananshiku, minister sprawiedliwoœci Angoli Fernando Jose de Franca Dias Van-Dunem. Z lewej strony sto³u m.in. minister spraw zagranicznych Marian Orzechowski (4L). ka  PAP/Tadeu Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9HJ5G

File size:

42.1 MB (1.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3829 x 3840 px | 32.4 x 32.5 cm | 12.8 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

28 April 1987

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Warszawa 28.04.1987. Misja dobrej woli przedstawicieli pañstw frontowych Organizacji Jednoœci Afrykañskiej (OJE). Nz. rozmowy plenarne pomiêdzy delegacjami Polski (lewa strona sto³u) i OJE (prawa strona) w gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przy stole od prawej: minister spraw zagranicznych Zimbabwe Witness Mangwende, minister spraw zagranicznych Tanzanii Benjamin Mkapa, minister spraw zagranicznych Zambii Luke Mwananshiku, minister sprawiedliwoœci Angoli Fernando Jose de Franca Dias Van-Dunem. Z lewej strony sto³u m.in. minister spraw zagranicznych Marian Orzechowski (4L). ka PAP/Tadeusz ZagoŸdziñski Warsaw, 28 April 1987. A goodwill mission by delegates from the leading countries of the Organization of African Unity (OAU). Pictured: plenary talks at the Foreign Ministry in Warsaw. At right table side (from right): Zimbabwan Foreign Affairs Minister Witness Mangwende, Tanzanian Foreign Affairs Minister Benjamin Mkapa, Zambian Foreign Affairs Minister Luke Mwananshiku, Angolan Justice Minister Fernando Jose de Franca Dias Van-Dunem. The Polish side (left at table) included Foreign Affairs Minister Marian Orzechowski (4th from left). ka PAP/Tadeusz Zagozdzinski